18. SAYI

SINIF İÇİ SOSYAL UYUM DAVRANIŞLARINA YÖNELİK, PROSOSYAL DAVRANIŞLARIN KAZANIMINA İLİŞKİN GRUP REHBERLİĞİ ÖRNEĞİ

SINIF İÇİ SOSYAL UYUM DAVRANIŞLARINA YÖNELİK, PROSOSYAL DAVRANIŞLARIN KAZANIMINA İLİŞKİN GRUP REHBERLİĞİ ÖRNEĞİ
Okul, çocukların ailelerinden sonra daha geniş bir sosyal etkileşim ağı içerisinde toplumsal yaşamın gereklerini öğrendikleri bir toplumsal kurumdur. Çocuklar, bu toplumsal kurum içerisinde ...
DOI Numarası:
Yazar: Dr. Meral AĞIR
Sayı: 18
Yıl: 2017 Fall

Makale İndir...                          Devamını Oku...

BEYİN TEMELLİ ÖĞRENME İLKELERİNE YÖNELİK SINIF ÖĞRETMENLERİNİN GÖRÜŞLERİ ÜZERİNE BİR ARAŞTIRMA

BEYİN TEMELLİ ÖĞRENME İLKELERİNE YÖNELİK SINIF ÖĞRETMENLERİNİN GÖRÜŞLERİ ÜZERİNE BİR ARAŞTIRMA
Son yıllarda beyin temelli öğrenmeye dayalı etkinliklerle işlenen derslerin daha faydalı olduğu, kalıcı bilgiler sağlandığı ve becerilerin kazanılmasında etkili olduğu görülmektedir. Bu nokt...
DOI Numarası:
Yazar: Yrd.Doç.Dr.Özcan Palavan ve Hüseyin Demir
Sayı: 18
Yıl: 2017 Fall

Makale İndir...                          Devamını Oku...

NARSİSTİK KİŞİLİK ÖZELLİKLERİNİN KARAR SÜREÇLERİNE ETKİSİ

NARSİSTİK KİŞİLİK ÖZELLİKLERİNİN KARAR SÜREÇLERİNE ETKİSİ
Bu çalışma ile birlikte, örgüt içinde önemi giderek artan insan öğesinin narsistik kişilik özellikleri çerçevesinde değerlendirmesi yapılarak, söz konusu kişilik özelliklerinin karar verme y...
DOI Numarası:
Yazar: Öğr.Gör.Dr.Özge Kocakula ve Doç.Dr.A. Ender Altunoğlu
Sayı: 18
Yıl: 2017 Fall

Makale İndir...                          Devamını Oku...

KAYGI DÜZEYLERİNİ ETKİLEYEN FAKTÖRLER: ÖNLİSANS ÖĞRENCİLERİ VE MEZUNLARI ÜZERİNE BİR ARAŞTIRMA

KAYGI DÜZEYLERİNİ ETKİLEYEN FAKTÖRLER: ÖNLİSANS ÖĞRENCİLERİ VE MEZUNLARI ÜZERİNE BİR ARAŞTIRMA
Kaygı, nedeni belirsiz korkular olarak ifade edilebilir. Kişilerin içinde bulundukları hayattaki öğrenim, ilişki, etkinlik gibi neredeyse tüm yaşantısını olumsuz yönde etkileyen ve bireyi te...
DOI Numarası:
Yazar: Gültekin BASMACI, Mehmet TEKTAŞ, Necla TEKTAŞ ve Nuray ÖZ CEVİZ
Sayı: 18
Yıl: 2017 Fall

Makale İndir...                          Devamını Oku...

YÜKSEK TEKNOLOJİ MARKALARININ PAZARLAMA STRATEJİSİ AÇISINDAN DEĞERLENDİRİLMESİ VE HİBRİT / ELEKTRİKLİ OTOMOBİL SEKTÖRÜNDE ÖRNEK OLAY ANALİZİ

YÜKSEK TEKNOLOJİ MARKALARININ PAZARLAMA STRATEJİSİ AÇISINDAN DEĞERLENDİRİLMESİ VE HİBRİT / ELEKTRİKLİ OTOMOBİL SEKTÖRÜNDE ÖRNEK OLAY ANALİZİ
Hızla gelişen teknoloji, gerek yeni sektörlerin oluşmasına, gerekse var olan sektörlerde yeni kullanım alanlarının oluşmasına olanak sağlamaktadır. Teknolojinin hızlı gelişimi, yüksek teknol...
DOI Numarası:
Yazar: Yrd.Doç.Dr.Nevin KARABIYIK YERDEN
Sayı: 18
Yıl: 2017 Fall

Makale İndir...                          Devamını Oku...