Yazım Kuralları

•  İlk sayfada makalenin başlığı, yazarın adı, ortalanmış olarak ve alt alta ikişer satır aralıkla yazılmalıdır. Yazarın çalıştığı kurum ve elektronik posta adresi yine ilk sayfada ve sayfa altı dipnot olarak verilmelidir.

•  Makale başlığı ve yazar adından sonra; 50 ile 150 sözcük arası Türkçe özet metne yer verilmeli ve ardından makaleye ilişkin anahtar kelimeler yazılmalıdır.

•  Türkçe özet metinden sonra makalenin İngilizce başlığı ve 50 ile 150 sözcük arası İngilizce özet (Abstract) metni ve makaleye ilişkin İngilizce anahtar kelimeler (key words) yer almalıdır. 

•  Metin Microsoft Word programında Times New Roman yazı karakteriyle 12 punto, 1,5 satır aralığı ve iki yana yaslanmış olarak yazılmalıdır. 

•  Özet (Abstract) 10 punto ve 1 satır aralığı ile yazılmalıdır. 

•  Kenar boşlukları 2.5 cm ve paragraflar arası aralık önce 0 nk, sonra 6 nk olmalıdır.

•  Ana başlık büyük harflerle, diğer başlıklar ise sadece ilk harfleri büyük karakter olacak şekilde ve sola yaslı olarak yazılmalıdır.

•  Metinde paragraflar soldan girintili olarak başlatılır.

•  Şekil ve tablolar metin içinde ardışık olarak numaralandırılmalı; tablo yazıları üstte, şekil yazıları alt tarafta ilk harfleri büyük olacak şekilde ve ortalanarak yazılmalıdır. Tablo içi metinler 8 punto, satır aralığı tek, paragraf aralığı 0 nk olmalıdır

•  Yararlanılan kaynaklar metin içerisinde verilmeli ve referans sistemi, kaynakça düzenlenmesi American Psychological Association (APA) formatında hazırlanmalıdır.