Yayın Kurulu

 

Doç.Dr.Çiğdem AYTEKİN

Marmara Üniversitesi

Dr.Öğr.Üyesi Başak DEĞERLİ

Marmara Üniversitesi

Dr.Öğr.Üyesi Alper DEĞERLİ

Beykent Üniversitesi