Yayın Kurulu

 

Doç.Dr.Çiğdem AYTEKİN

Marmara Üniversitesi

Yrd.Doç.Dr.Başak DEĞERLİ

Marmara Üniversitesi

Yrd.Doç.Dr.Alper DEĞERLİ

Beykent Üniversitesi