Yayın Kurulu

 

Prof.Dr.Çiğdem AYTEKİN

Marmara Üniversitesi

Dr.Öğr.Üyesi Başak DEĞERLİ

Marmara Üniversitesi

Dr.Öğr.Üyesi Alper DEĞERLİ

Beykent Üniversitesi

Öğr.Gör.Dr.Stella KLADOU

Sheffield Hallam University

Dr.Gürsel ILIPINAR

Esade Business School