SINIF İÇİ SOSYAL UYUM DAVRANIŞLARINA YÖNELİK, PROSOSYAL DAVRANIŞLARIN KAZANIMINA İLİŞKİN GRUP REHBERLİĞİ ÖRNEĞİ

DOI Numarası:

Yazar: Dr. Meral AĞIR

Sayı: 18

Yıl: 2017 Fall

SINIF İÇİ SOSYAL UYUM DAVRANIŞLARINA YÖNELİK, PROSOSYAL DAVRANIŞLARIN KAZANIMINA İLİŞKİN GRUP REHBERLİĞİ ÖRNEĞİ

Özet:
Okul, çocukların ailelerinden sonra daha geniş bir sosyal etkileşim ağı içerisinde toplumsal yaşamın gereklerini öğrendikleri bir toplumsal kurumdur. Çocuklar, bu toplumsal kurum içerisinde ait oldukları sınıfın üyeleri ile öğretmenlerinin liderliğinde yaşama hazırlanmaktadırlar. Çocuklar için sosyal uyum beraberinde sosyalleşmeyi getirmektedir. Sosyalleşme süreci ise birçok yeterliliğin kazanımına bağlıdır. Bu yeterlilikler içinde prososyal davranışlar, özgecilik, işbirliği ve empati gibi özellikleri de kapsadığı için ayrı bir öneme sahiptir. Prososyal davranışların, okul öncesi hatta bebeklik döneminden itibaren gelişiminin desteklenmesinin tüm gelişim dönemlerinde bireyin kişilerarası ilişkilerini etkilediği kabul edilmektedir. Prososyal davranışlar, çocuk için ilköğretim döneminde sosyalleşme sürecini destekleyen önemli kişilerarası yeterliliklere karşılık gelmektedir. İlköğretim, çocuğun akademik becerilerinin gelişiminin yanı sıra sosyalleşmesini sağlamaya yönelik temel öğretim basamağıdır. Okul, dolayısıyla prososyal davranışların gelişimi ve desteklenmesi için de önemli bir görevi üstlenmektedir. Bu bağlamda, ilköğretim öğrencilerinin sınıf içi sosyal uyum davranışları aracılığıyla sosyalleşme sürecini desteklemek üzere, prososyal davranışlarının gelişimine yönelik, buluş yoluyla öğrenmeye dayalı grup rehberliği çalışması yapılmıştır. Bu çalışmada, grup rehberliği çalışmasının temel dayanakları, uygulanan teknikler, uygulama süreci ve süreç bağlamında öğrencilerin prososyal davranışlarına ilişkin bilgiler paylaşılmıştır.

Abstract:
The school is a social institution where children learn after their families the necessity of social life in a wider network of social interaction. Children are prepared to live under the leadership of the members and teachers of the class they belong to in this social institution. Social cohesion for children brings with it socialization. The process of socialization depends on the acquisition of many qualifications. Within these qualifications prosocial behaviors have a separate prescription because they include features such as altruism, cooperation and empathy. It is accepted that promoting the development of prosocial behaviors from pre-school to even infancy affects the interpersonal relationships of the individual during all developmental periods. Prosocial behaviors correspond to significant interpersonal competences that support the socialization process in the primary school period for the child. Primary education is the basic instructional step towards socialization as well as the development of the child's academic skills. The school, therefore, plays an important role in the development and support of prosocial behaviors. In this context, a group guidance study based on learning by discovery was conducted in order to support the socialization process through the classroom social adaptation behaviors of primary school students. In this study, the basics of group guidance work, the techniques applied, the process of implementation and the information about the prosocial behaviors of the students in the process context are shared.

Anahtar Kelimeler: Sosyalleşme, Prososyal Davranışlar, İlköğretim Döneminde Grup Rehberliği

Keywords: Soscialization Process,Prosocial Behaviors, Group Guidance At Primary Education

Makale dosyasını indir Makale dosyasını indir