Yayın Politikası

İstanbul Sosyal Bilimler Dergisi yılda en az iki kere yayınlanan uluslararası hakemli elektronik dergidir. 

•  Dergide yayınlanacak eserlerin daha önce hiçbir yerde yayınlanmamış olması gerekir.

•  Dergide makale yazım dili Türkçe veya İngilizce’dir.

•  Yayınlanan çalışmanın yayın hakkı dergiye aittir.

•  Yazıları yayımlanan yazarlara telif ücreti ödenmez.

•  Dergide yayımlanan yazılarda ileri sürülen görüşler yazarlarını bağlar ve yazıların hukuki sorumluluğu yazarlarına aittir. 

•  Yazar, sisteme makale eklemek için üyelik başvurusunda bulunur ve onaylanmanın ardından Kullanıcı Girişi sekmesinden sisteme girer ve Makale Gönder menüsünden çalışmasını gönderir.

•  Gönderilen yazılar, referans sistemi ve kaynakça düzenlenmesinde American Psychological Association (APA) stilinde hazırlanmalıdır.

•  Yazım ilkelerine uygun olmayan çalışmalar hakem değerlendirmesine gerek duymadan geri çevrilir.

•  Bir yazının dergide yayımlanabilmesi için iki hakem tarafından olumlu görüş bildirilmiş olması gerekir. Hakemlerden birinin olumlu diğerinin olumsuz görüş bildirmesi durumunda üçüncü bir hakemin değerlendirmesine başvurulur.

•  Yazar, kendi kullanıcı hesabına girerek değerlendirme sürecini takip edebilir.