5. SAYI

YETENEK YÖNETİMİNİN ÖRGÜTSEL BAĞLILIK, İŞ TATMİNİ VE İŞTEN AYRILMA NİYETİ ÜZERİNE ETKİLERİ

YETENEK YÖNETİMİNİN ÖRGÜTSEL BAĞLILIK, İŞ TATMİNİ VE İŞTEN AYRILMA NİYETİ ÜZERİNE ETKİLERİ
Bu çalışma, akademik kurumlarda yetenek yönetimi uygulamalarının, akademik personelin örgüte bağlılığını, iş tatminini ve işten ayrılma niyetine etkisini ölçmek amacıyla yapılmıştır. Bu amaç...
DOI Numarası:
Yazar: Havva TARAKCI, Dr. Öğr. Üyesi Melahat ÖNEREN
Sayı: 5
Yıl: 2018 Spring

Makale İndir...                          Devamını Oku...

ÜNİVERSİTE PAZARLAMASINDA İLETİŞİM MECRALARI ÜZERİNE STRATEJİLER: 5 İL KAPSAMINDA GERÇEKLEŞTİRİLEN BİR ARAŞTIRMA

ÜNİVERSİTE PAZARLAMASINDA İLETİŞİM MECRALARI ÜZERİNE STRATEJİLER: 5 İL KAPSAMINDA GERÇEKLEŞTİRİLEN BİR ARAŞTIRMA
Tüm dünyada olduğu gibi, Türkiye’de de eğitimin önemi her geçen gün daha iyi anlaşılmakta ve bunun sonucu olarak, nitelikli insan yetiştirmek arzusu üniversitelerin sayısının hızla artmasınd...
DOI Numarası:
Yazar: Dr. Elif YURDAKUL COŞKUNKURT
Sayı: 5
Yıl: 2013 Fall

Makale İndir...                          Devamını Oku...

FATİH PROJESİNİN ÜNİVERSİTELER YÜZÜ

FATİH PROJESİNİN ÜNİVERSİTELER YÜZÜ
Çağımızda teknolojinin hızlı bir gelişim gösterdiğini ve buna bağlı olarak hayatın her alanını da etkilediğini görmekteyiz. Bu gelişim ve değişimler eğitim sistemlerini de dönüştürmektedir....
DOI Numarası:
Yazar: Eylem Özlem BALCI, Zeynep GÖKKAYA, Prof. Dr. Abdülkerim KAR
Sayı: 5
Yıl: 2013 Fall

Makale İndir...                          Devamını Oku...

MAĞAZA DÜZENİ VE TASARIMI

MAĞAZA DÜZENİ VE TASARIMI
Son yirmi yılda artan perakende zincirleri sayısı ile birlikte ortaya çıkan yeni mağaza formatları ve birbirinden farklı tüketim alışkanlıkları ve gelir düzeylerine sahip tüketicil...
DOI Numarası:
Yazar: Öğr.Gör.Dr.Ferahnur ÖZGÖREN
Sayı: 5
Yıl: 2013 Fall

Makale İndir...                          Devamını Oku...

PROJE YÖNETİMİNDE YER ALABİLECEK RİSK KAYNAKLARININ TESPİTİ VE RİSK YÖNETİM PLANININ GELİŞTİRİLMESİ

PROJE YÖNETİMİNDE YER ALABİLECEK RİSK KAYNAKLARININ TESPİTİ VE RİSK YÖNETİM PLANININ GELİŞTİRİLMESİ
Başarılı risk yönetimi işi yavaşlatmamakta, aksine hızlanmasına yardımcı olmaktadır. İşletmelerde risk yönetim süreçlerinin birbirlerinden kopuk olması, kritik bilgi ve verilerin paylaşılmam...
DOI Numarası:
Yazar: Yrd.Doç.Dr.Selda ENE
Sayı: 5
Yıl: 2013 Fall

Makale İndir...                          Devamını Oku...

BİREYLERİN BİLİŞ İHTİYACI DÜZEYLERİNİN BİLİŞİM OKURYAZARLIĞINA ETKİSİ ÜZERİNE BİR ARAŞTIRMA

BİREYLERİN BİLİŞ İHTİYACI DÜZEYLERİNİN BİLİŞİM OKURYAZARLIĞINA ETKİSİ ÜZERİNE BİR ARAŞTIRMA
Enformasyon ve iletişim teknolojilerinde yaşanan ilerlemeler sonucu günlük yaşantımız bilgisayarlar ve internet ile çevrelenmiştir. Bu yeni dünya düzenine ayak uydurabilmek için geleneksel o...
DOI Numarası:
Yazar: Alper DEĞERLİ
Sayı: 5
Yıl: 2013 Fall

Makale İndir...                          Devamını Oku...