FATİH PROJESİNİN ÜNİVERSİTELER YÜZÜ

DOI Numarası:

Yazar: Eylem Özlem BALCI, Zeynep GÖKKAYA, Prof. Dr. Abdülkerim KAR

Sayı: 5

Yıl: 2013 Fall

FATİH PROJESİNİN ÜNİVERSİTELER YÜZÜ

Özet:
Çağımızda teknolojinin hızlı bir gelişim gösterdiğini ve buna bağlı olarak hayatın her alanını da etkilediğini görmekteyiz. Bu gelişim ve değişimler eğitim sistemlerini de dönüştürmektedir. “Fırsatları Artırma ve Teknolojiyi İyileştirme Hareketi” anlamına gelen FATİH Projesi okul öncesi eğitimden başlayarak, lise son sınıfa kadar devam etmek üzere planlanmıştır. Bilinçli ve güvenli internet kullanımın da yeni eğitim sisteminin bir parçası olması beklenmektedir. Eğitim sırasında, sunu, video ve resim gibi interaktif içeriklerle yeni müfredatın tasarlanması planlanmaktadır. Bu çalışmamızın da 2012-2013 eğitim- öğretim yılında 9. sınıfların genelinde başlayan FATİH Projesinin 4 yıl sonra bu teknolojiyi kullanarak üniversitelere gelecek öğrenciler için alt yapı çalışmalarının başlamasının önemini ortaya konulmasını amaçlamaktadır.

Abstract:
In our age, we can see rapid development of technology and the related, it affects all spheres of life. These changes and developments are transforming education systems. Fatih Project, which means "Opportunities to Enhance and Technology Improvement Movement", is planned to continue from pre-school education to the last class of high school. Using internet consciously and securely is expected to be a part of the new education system. According to plans, the new curriculum is designed to using interactive content such as presentation, video and picture in the education. Aim of this study is to emphasize the importance of infrastructure work to start, when all 9th grade students ,who grows with FATİH Project's technologic opportunities, which is started 2012-2013 academic year, came university.

Anahtar Kelimeler: FATİH Projesi, Teknolojik Gelişim, Eğitimde Üniversite Müfredatları

Keywords: FATİH Project, technologic improvement, university curriculum in education.

Makale dosyasını indir Makale dosyasını indir