PROJE YÖNETİMİNDE YER ALABİLECEK RİSK KAYNAKLARININ TESPİTİ VE RİSK YÖNETİM PLANININ GELİŞTİRİLMESİ

DOI Numarası:

Yazar: Yrd.Doç.Dr.Selda ENE

Sayı: 5

Yıl: 2013 Fall

PROJE YÖNETİMİNDE YER ALABİLECEK RİSK KAYNAKLARININ TESPİTİ VE RİSK YÖNETİM PLANININ GELİŞTİRİLMESİ

Özet:
Başarılı risk yönetimi işi yavaşlatmamakta, aksine hızlanmasına yardımcı olmaktadır. İşletmelerde risk yönetim süreçlerinin birbirlerinden kopuk olması, kritik bilgi ve verilerin paylaşılmaması nedeniyle, risk yönetimi yatırımlarından tam verim alınamaması söz konusu olmaktadır. Bu amaçtan yola çıkarak hazırlanan çalışmada, “Proje Yönetimi İçerisinde Risk Yönetiminin Yerinin” belirlenmesi, “Projenin Risk Yaklaşımı ve Risk Kaynaklarının Tespiti”, “Projenin Başarısı İçin Risk Yönetim Planının Geliştirilmesi” konularına yer verilmiştir.

Abstract:
Successful risk management not work slowing down, contrary to help accelerate. Because of risk management processes in Enterprise to be disconnected from each other, due to the critical information and data not shared, failure to obtain full efficiency from risk management investments is concerned. Based on the study prepared this purpose; "Determination Of Risk Management In Project Management", " Assessment of Risk Approach and Risk Sources in Project", " Development of Risk Management Plan For the Success of the Project" issues are discussed.

Anahtar Kelimeler: Proje Yönetimi, Risk Kaynakları, Risk Yönetim Planı

Keywords: Project Management, Risk Resources, Risk Management Plan

Makale dosyasını indir Makale dosyasını indir