MAĞAZA DÜZENİ VE TASARIMI

DOI Numarası:

Yazar: Öğr.Gör.Dr.Ferahnur ÖZGÖREN

Sayı: 5

Yıl: 2013 Fall

MAĞAZA DÜZENİ VE TASARIMI

Özet:
Son yirmi yılda artan perakende zincirleri sayısı ile birlikte ortaya çıkan yeni mağaza formatları ve birbirinden farklı tüketim alışkanlıkları ve gelir düzeylerine sahip tüketicilerin varlığının bir sonucu olarak perakende sektörü zorlu ve fırsatlarla dolu bir sektör haline gelmiştir. Rekabetin yoğun olarak yaşandığı perakendecilik sektöründe, başarılı olmanın tek yolu müşterilerin beklenti ve isteklerini karşılamak ve bir farklılık yaratmaktır. Perakendeci mağazaların yerleşim yeri kararlarından sonra verilen düzen ve tasarım kararları ise mağazaların sürdürülebilir rekabet avantajı geliştirmelerinde en az yerleşim yeri seçimi kadar önemli bir unsur olarak ortaya çıkmaktadır. Buradan hareketle çalışmada seçilen yerleşim yerindeki mağazaya uygun bir mağaza imajı yaratmak ve satış alanının üretkenliğini arttırmak amacı doğrultusunda mağaza düzeni ve tasarımını oluşturan unsurlar detaylı biçimde ele alınacaktır.

Abstract:
Retail industry has become a sector like compelling and full of opportunities as a result of the new formats of stores which come up with the increasing numbers of retailer chains for the last twenty years and different consuming habits from each other and existence of consumers having different incomes. In the retail industry where competition is very dense, the only way to succeed is to meet the expectations and desires of consumers and to make a difference. After decision of place of retailers, decisions of order and design reveal a very important element for stores to develop constant competition advantage as well as decision of place. Thus, in this study, creating a proper image for the store in the chosen right place and elements of store layout and design to increase place performance will be mentioned detailly.

Anahtar Kelimeler: Perakendecilik, Mağaza Tasarımı, Mağaza Düzeni

Keywords: Retailing, Store Layout, Store Design

Makale dosyasını indir Makale dosyasını indir