6. SAYI

KÜLTÜR VE KİŞİSEL DENEYİM: BİR ARAŞTIRMA YÖNTEMİ OLARAK OTOETNOGRAFİ

KÜLTÜR VE KİŞİSEL DENEYİM: BİR ARAŞTIRMA YÖNTEMİ OLARAK OTOETNOGRAFİ
Otoetnografi son zamanlarda nitel araştırmanın popüler bir formu haline gelmiştir. Otoetnografi temel veri olarak araştırmacının otobiyografik malzemesini kullanan bir etnografik soruşturma ...
DOI Numarası:
Yazar: Halil ÇELİK
Sayı: 6
Yıl: 2013 Winter

Makale İndir...                          Devamını Oku...

ULUSAL YENİLİK STRATEJİSİ VE GİRİŞİMLERDE YENİLİKÇİLİK

ULUSAL YENİLİK STRATEJİSİ VE GİRİŞİMLERDE YENİLİKÇİLİK
Ülke ekonomilerinin uluslararası rekabet gücü kazanmasında yenilik (inovasyon) yeteneğini geliştirmeye yönelik strateji oluşturmayı hedefleyen yaklaşım, genel kabul gören bir paradigma olmuş...
DOI Numarası:
Yazar: Yrd.Doç.Dr.Neslihan ÇELİK
Sayı: 6
Yıl: 2013 Winter

Makale İndir...                          Devamını Oku...

MAĞAZA YERİ VE TİCARİ ALAN ANALİZİ

MAĞAZA YERİ VE TİCARİ ALAN ANALİZİ
Son yirmi yılda artan uluslar arası perakende zincirleri sayısı ile birlikte İletişim ve taşımacılık alanlarında yaşanan gelişmeler ve birbirinden farklı tüketim alışkanlıkları ve gelir düze...
DOI Numarası:
Yazar: Öğr.Gör.Dr.Ferahnur ÖZGÖREN
Sayı: 6
Yıl: 2013 Winter

Makale İndir...                          Devamını Oku...

İŞ KAZALARINDA MALİ KAYIPLAR

İŞ KAZALARINDA MALİ KAYIPLAR
Küreselleşme sonucu, sanayileşmenin getirdiği tehlikeler, gelişmiş ülkelerden gelişmekte olan ülkelere transfer edilmeye başlamıştır. İş kazası ve meslek hastalığı neticesinde ölen ve iş gör...
DOI Numarası:
Yazar: Bilgin BALCI, Prof.Dr. Ertuğrul TAÇKIN, Eylem Özlem BALCI, Aylin YERDEN
Sayı: 6
Yıl: 2013 Winter

Makale İndir...                          Devamını Oku...