KÜLTÜR VE KİŞİSEL DENEYİM: BİR ARAŞTIRMA YÖNTEMİ OLARAK OTOETNOGRAFİ

DOI Numarası:

Yazar: Halil ÇELİK

Sayı: 6

Yıl: 2013 Winter

KÜLTÜR VE KİŞİSEL DENEYİM: BİR ARAŞTIRMA YÖNTEMİ OLARAK OTOETNOGRAFİ

Özet:
Otoetnografi son zamanlarda nitel araştırmanın popüler bir formu haline gelmiştir. Otoetnografi temel veri olarak araştırmacının otobiyografik malzemesini kullanan bir etnografik soruşturma ve sosyal bağlam içinde “kendi”nin yerleştirildiği kişisel anlatı (kendini anlatma) formudur. Otobiyografi ve anı gibi diğer kişisel anlatı yazılarından farklı olarak otoetnografi, araştırmacının davranış, düşünce ve deneyimlerinin toplumun diğer üyeleriyle ilişkisi içinde yorumlanmasının ve kültürel analizin önemini vurgular. Otoetnografi, Bu otobiyografi ve etnoğrafya birleştiren araştırma ve yazma yöntemlerini içermektedir. Terim, bu ikili anlamıyla, kişinin kendi grubuna yönelik etnografik çalışmasına veya etnografik gözlem ve analizi içeren otobiyografik yansımalara göndermede bulunur.

Abstract:
Autoethnography has recently become a popular form of qualitative research. Autoethnography is an ethnographic inquiry that utilizes the autobiographic materials of the researcher as the primary data and a form of self-narrative that places the self within a social context. Differing from other self-narrative writings such as autobiography and memoir, autoethnography emphasizes cultural analysis and interpretation of the researcher’s behaviors, thoughts, and experiences in relation to others in society. It included methods of research and writing that combine autobiography and ethnography. The term has a dual sense and can refer either to the ethnographic study of one’s own group(s) or to autobiographical reflections that include ethnographic observations and analysis.

Anahtar Kelimeler: Etnografi, otobiyografi, otoetnografi

Keywords: Ethnography, autobiography, autoethnography

Makale dosyasını indir Makale dosyasını indir