20. SAYI

BITCOIN (KRIPTO PARA) VE BLOK ZİNCİRİN YENİ DÜNYAYA GETİRDİKLERİ

BITCOIN (KRIPTO PARA) VE BLOK ZİNCİRİN YENİ DÜNYAYA GETİRDİKLERİ
Bu araştırmanın temelinde , sanal para birimleri ile Bitcoin’in de bir parçası olduğu farklı bir ekonomik düzenin temellerinin tanıtımı amaçlanmıştır. Aynı zamanda gelecekte yapılacak çal...
DOI Numarası:
Yazar: Prof.Dr.Müge ÇETİNER
Sayı: 20
Yıl: 2018 Spring

Makale İndir...                          Devamını Oku...

MERKEZ BANKASI PARA POLİTİKASI OPERASYONEL HEDEF DEĞİŞKEN SEÇİMİ: 2008 KRİZİ DÖNEMİ ÖRNEK BİR ANALİZ

MERKEZ BANKASI PARA POLİTİKASI OPERASYONEL HEDEF DEĞİŞKEN SEÇİMİ: 2008 KRİZİ DÖNEMİ ÖRNEK BİR ANALİZ
Merkez bankaları aktarım mekanizması yoluyla makroekonomik değişkenleri besleyerek arzu edilen düzeyde refah artışına katkıda bulunmayı amaçlar. Fiyat istikrarı nihai hedef değişkeni ile bu ...
DOI Numarası:
Yazar: Öğr.Gör.Dr. Özgür MANAP
Sayı: 20
Yıl: 2018 Spring

Makale İndir...                          Devamını Oku...

ÜÇÜNCÜ SİNEMADA DEVRİMCİ KİMLİĞİN SUNUMU: TÜRK SİNEMASINDAN ÖRNEKLER

ÜÇÜNCÜ SİNEMADA DEVRİMCİ KİMLİĞİN SUNUMU: TÜRK SİNEMASINDAN ÖRNEKLER
1968 hareketleri, tüm dünyada etkisini göstermiş ve devrimci bir söylemi ana merkezine oturtmuştur. Bu hareketler, temelde işçi ve öğrenci protestoları, Amerika’nın Vietnam saldırısına getir...
DOI Numarası:
Yazar: Mert KAPLAN
Sayı: 20
Yıl: 2018 Spring

Makale İndir...                          Devamını Oku...

ÜNİVERSİTE ÖĞRENCİLERİNİN SANAL ZORBA/SANAL KURBAN OLMA DURUMLARI ÜZERİNE BİR ARAŞTIRMA

ÜNİVERSİTE ÖĞRENCİLERİNİN SANAL ZORBA/SANAL KURBAN OLMA DURUMLARI ÜZERİNE BİR ARAŞTIRMA
Sanal zorbalıkla baş edebilmek amacıyla bireysel özellikler, göz önüne alınarak değişik perspektiflerden konunun değerlendirilmesi önerilmektedir Bu sebeple araştırma; üniversite öğrencileri...
DOI Numarası:
Yazar: Selmin KÖSE, Resmiye ÖZDİLEK, Pınar DOĞAN, Sonay GÖKTAŞ
Sayı: 20
Yıl: 2018 Spring

Makale İndir...                          Devamını Oku...

YETENEK YÖNETİMİNİN ÖRGÜTSEL BAĞLILIK, İŞ TATMİNİ VE İŞTEN AYRILMA NİYETİ ÜZERİNE ETKİLERİ

YETENEK YÖNETİMİNİN ÖRGÜTSEL BAĞLILIK, İŞ TATMİNİ VE İŞTEN AYRILMA NİYETİ ÜZERİNE ETKİLERİ
Bu çalışma, akademik kurumlarda yetenek yönetimi uygulamalarının, akademik personelin örgüte bağlılığını, iş tatminini ve işten ayrılma niyetine etkisini ölçmek amacıyla yapılmıştır. Bu amaç...
DOI Numarası:
Yazar: Havva TARAKCI, Dr.Öğr.Üyesi Melahat ÖNEREN
Sayı: 20
Yıl: 2018 Spring

Makale İndir...                          Devamını Oku...