4. SAYI

OSMANLI’NIN SON DÖNEMİ’NDE EĞİTİM, KÜLTÜR VE SANAT HAYATINA GENEL BİR BAKIŞ

OSMANLI’NIN SON DÖNEMİ’NDE EĞİTİM, KÜLTÜR VE SANAT HAYATINA GENEL BİR BAKIŞ
Osmanlı İmparatorluğu, özellikle 18 ve 19. yüzyıllarda yaşadığı bir takım reform hareketleri ile “batılılaşma” olarak adlandırılan sürece girmiştir. Bu süreç boyunca, toplum hayatında pek ço...
DOI Numarası:
Yazar: Öğr. Gör. Derya Uzun Aydın
Sayı: 4
Yıl: 2013 Summer

Makale İndir...                          Devamını Oku...

YÜKSEK LİSANS ALANINDA ÖRGÜN ÖĞRETİM VE UZAKTAN ÖĞRETİM GÖREN ÖĞRENCİLERİN EĞİTİM SİSTEMLERİ HAKKINDA DÜŞÜNCELERİNİN KARŞILAŞTIRILMASINA YÖNELİK BİR ALAN ÇALIŞMASI

YÜKSEK LİSANS ALANINDA ÖRGÜN ÖĞRETİM VE UZAKTAN ÖĞRETİM GÖREN ÖĞRENCİLERİN EĞİTİM SİSTEMLERİ HAKKINDA DÜŞÜNCELERİNİN KARŞILAŞTIRILMASINA YÖNELİK BİR ALAN ÇALIŞMASI
Günümüzde uzaktan eğitimin yaygınlaşmasıyla birlikte sunduğu imkânlar, Yüksek Lisans programlarının da uzaktan eğitim yoluyla verilmesini sağlamıştır. Yüksek Lisans alanında örgün eğitimle...
DOI Numarası:
Yazar: Eylem Özlem BALCI, Prof. Dr. Dilaver TENGİLİMOĞLU
Sayı: 4
Yıl: 2013 Summer

Makale İndir...                          Devamını Oku...

TURİZM DESTİNASYONLARINDA SÜRDÜRÜLEBİLİR TURİZMİN SÜRDÜRÜLEBİLİR REKABET AÇISINDAN DEĞERLENDİRİLMESİ

TURİZM DESTİNASYONLARINDA SÜRDÜRÜLEBİLİR TURİZMİN SÜRDÜRÜLEBİLİR REKABET AÇISINDAN DEĞERLENDİRİLMESİ
Hızla küreselleşen dünyada her sektörde olduğu gibi turizm sektöründe de rekabet her geçen gün kendini daha fazla hissettirmektedir. Destinasyonlar arasındaki yoğun rekabet büyük ölçüde çevr...
DOI Numarası:
Yazar: Yrd.Doç.Dr.Emel CAN
Sayı: 4
Yıl: 2013 Summer

Makale İndir...                          Devamını Oku...

KHORA MANASTIRI KİLİSESİ (KARİYE MÜZESİ) BİR YAPIM ÖYKÜSÜ

KHORA MANASTIRI KİLİSESİ (KARİYE MÜZESİ) BİR YAPIM ÖYKÜSÜ
Khora Manastırı Kilisesi’nin ilk kuruluş tarihi 6. yüzyıla dek inmektedir. Yapı defalarca büyük çaplı onarımlar görmüştür. En büyük değişiklik II. Andronikos Palaiologos döneminin önemli fig...
DOI Numarası:
Yazar: Yrd. Doç. Dr. Esra GÜZEL ERDOĞAN
Sayı: 4
Yıl: 2013 Summer

Makale İndir...                          Devamını Oku...