KHORA MANASTIRI KİLİSESİ (KARİYE MÜZESİ) BİR YAPIM ÖYKÜSÜ

DOI Numarası:

Yazar: Yrd. Doç. Dr. Esra GÜZEL ERDOĞAN

Sayı: 4

Yıl: 2013 Summer

KHORA MANASTIRI KİLİSESİ (KARİYE MÜZESİ) BİR YAPIM ÖYKÜSÜ

Özet:
Khora Manastırı Kilisesi’nin ilk kuruluş tarihi 6. yüzyıla dek inmektedir. Yapı defalarca büyük çaplı onarımlar görmüştür. En büyük değişiklik II. Andronikos Palaiologos döneminin önemli figürlerinden biri olan Theodoros Metokhites tarafından gerçekleştirilmiştir. Palaiologos hanedanının genel bir eğilimi olarak Metokhites’de bir politik düşüş olasılığına karşı kendisi ve ailesi için bir sığınak oluşturmak istemiştir.

Abstract:
The first construction date of Chora Monastery goes back to 6th century. The complex was renovated and restored several times. The most extensive changes were made by Theodoros Metochites who was the important political figure of the II. Andronicus Palaiologos period. According to the general movement of the Palaiologan era, Theodoros Metochites wanted to create a safe shelter for him and for his family in case of political decay.

Anahtar Kelimeler: Kariye, Khora, Metokhites.

Keywords: Kariye, Chora, Metochites.

Makale dosyasını indir Makale dosyasını indir