TURİZM DESTİNASYONLARINDA SÜRDÜRÜLEBİLİR TURİZMİN SÜRDÜRÜLEBİLİR REKABET AÇISINDAN DEĞERLENDİRİLMESİ

DOI Numarası:

Yazar: Yrd.Doç.Dr.Emel CAN

Sayı: 4

Yıl: 2013 Summer

TURİZM DESTİNASYONLARINDA SÜRDÜRÜLEBİLİR TURİZMİN SÜRDÜRÜLEBİLİR REKABET AÇISINDAN DEĞERLENDİRİLMESİ

Özet:
Hızla küreselleşen dünyada her sektörde olduğu gibi turizm sektöründe de rekabet her geçen gün kendini daha fazla hissettirmektedir. Destinasyonlar arasındaki yoğun rekabet büyük ölçüde çevresel unsurlarla beslenen turizm sektöründe, çevresel duyarlılıkların da artmasıyla birlikte sürdürülebilirliği en önemli kavram haline getirmektedir. Çevresel sürdürülebilirlik söz konusu olduğunda destinasyon taşıma kapasitesi göz ardı edilmemesi gereken bir unsur olarak karşımıza çıkmaktadır. Taşıma kapasitesinin zorlanması sonucunda doğal ve toplumsal kaynakların zarar görmesi söz konusudur. En önemli seyahat nedenlerinden biri olan bozulmamış doğal çevre olduğu düşünüldüğünde sürdürülebilir rekabet avantajı sağlamanın yollarından biri kaynakların koruma kullanma dengesini sağlamaktır. Önemli bir ekonomik değer yaratan turizmden daha fazla pay almak isteyen destinasyonlar, turizm seyahat eğilimlerindeki değişimleri dikkate alarak çevresel sürdürülebilirliği sağlamak zorundadırlar. Bu kapsamda bu çalışmada, destinasyonların çekicilik unsuru olan çevresel kaynaklar önemi ve sürdürülebilir rekabet ilişkisi ortaya konmaya çalışılmıştır.

Abstract:
As in all other sectors, competition in the tourism sector is gaining momentum within this rapidly globalizing world. The high competition between destinations has made sustainability the most significant concept in the tourism sector, which is largely fed by environmental factors, upon the increase in environmental awareness. When environmental sustainability is taken into consideration, destination carrying capacity appears as a factor not to be ignored. An overburdened carrying capacity means damage to natural and social resources. Considering the unspoiled natural environment as one of the leading incentives for travelling, we can say that protection-usage balance of resources is a good way of providing sustainable competitive advantage. Destinations, which aim at receiving a bigger share from the economically precious tourism sector, needs to provide environmental sustainability bearing the changes in tourism-intended travelling tendencies in mind. Within this regard reflected to the present study, we have tried to reveal the relation between the importance of environmental resources, an appealing factor for destinations, and sustainable competitiveness.

Anahtar Kelimeler: Turizmin çevresel etkileri, Sürdürülebilir turizm, Taşıma kapasitesi, Sürdürülebilir rekabet avantajı

Keywords: Environmental effects of tourism, Sustainable tourism, Carrying capacity, Sustainable competitive advantage

Makale dosyasını indir Makale dosyasını indir