YÜKSEK LİSANS ALANINDA ÖRGÜN ÖĞRETİM VE UZAKTAN ÖĞRETİM GÖREN ÖĞRENCİLERİN EĞİTİM SİSTEMLERİ HAKKINDA DÜŞÜNCELERİNİN KARŞILAŞTIRILMASINA YÖNELİK BİR ALAN ÇALIŞMASI

DOI Numarası:

Yazar: Eylem Özlem BALCI, Prof. Dr. Dilaver TENGİLİMOĞLU

Sayı: 4

Yıl: 2013 Summer

YÜKSEK LİSANS ALANINDA ÖRGÜN ÖĞRETİM VE UZAKTAN ÖĞRETİM GÖREN ÖĞRENCİLERİN EĞİTİM SİSTEMLERİ HAKKINDA DÜŞÜNCELERİNİN KARŞILAŞTIRILMASINA YÖNELİK BİR ALAN ÇALIŞMASI

Özet:
Günümüzde uzaktan eğitimin yaygınlaşmasıyla birlikte sunduğu imkânlar, Yüksek Lisans programlarının da uzaktan eğitim yoluyla verilmesini sağlamıştır. Yüksek Lisans alanında örgün eğitimle verilen kontenjan sıkıntısı, kendini geliştirmek isteyen kişilere uzaktan eğitim yolunu açmıştır. Özellikle çalışanların mesai ve seyahat engeli gibi nedenlerle örgün öğretime devam edememesi öğrencileri uzaktan eğitime yönelmiştir. Bu yönelmenin sonucu olarak yeni uzaktan öğretim yüksek lisans programları açılmış veya mevcutta uzaktan öğretim programları bulunan üniversitelerde ise yeni programlar eklenmiştir. Çalışmanın temel amacı üniversitelerde öğrencilerin aldıkları farklı nitelikte öğretimlerin karşılaştırmasını yaparak, bu farklı öğretim sistemlerinin öğrenci memnuniyetlerine etkisinin araştırılmasıdır. Bu kapsamda Yüksek Lisans alanında Ahmet Yesevi Üniversitesi uzaktan öğretim programı kapsamında İşletme ve Sağlık Kurumları İşletmeciliği ile Mersin Üniversitesi örgün öğretim ile uzaktan öğretim İşletme programı ve diğer üniversitelerin (Gazi Üniversitesi, Atılım Üniversitesi) Sağlık Kurumları İşletmeciliği bölümü örgün öğretim öğrencileri örnek kitle olarak seçilmiştir.

Abstract:
In today's world, the opportunities offered by the expansion of distance education master's degree programs through distance education is given out.Quotas faced a shortage of graduate education in formal education, distance learning opportunity presented itself to people who want to improve. Especially employees unable to continue working and able to travel for reasons such as formal education, students have turned to distance education. As a result of this orientation is opened a new graduate programs distance learning universities in distance education programs or presently added the new programs. The main purpose of the study, university students to compare their different nature and teachings satisfaction, by students to investigate the effect of these different training systems. In this context, the scope of distance education programs at Ahmet Yesevi University, Master's Degree in Business Administration and Health Care Management, and Business Administration program at Mersin University distance education with formal education and formal education division of Health Care Management students of other universities(Gazi University and Atılım University) have been selected as the mass of the sample.

Anahtar Kelimeler: Yüksek Lisans, Uzaktan Öğretim, Öğrenci memnuniyeti

Keywords: Master, Distance learning, Students’ satisfaction

Makale dosyasını indir Makale dosyasını indir