24. SAYI

YOLSUZLUĞUN ÖNLENMESİNDE DENETİMİN ROLÜ VE ETKİNLİĞİNİN ARTIRILMASI

YOLSUZLUĞUN ÖNLENMESİNDE DENETİMİN ROLÜ VE ETKİNLİĞİNİN ARTIRILMASI
Yolsuzluk dünyanın her yerinde karşımıza çıkan ve toplumsal bir sorunu ifade eden olumsuz bir kavramdır. Yolsuzluk gelişmemiş ve gelişmekte olan ülkelerde daha sık karşımıza çıkmaktadır. Bun...
DOI Numarası:
Yazar: Kendal ÖZKALKAN
Sayı: 24
Yıl: 2019 Spring

Makale İndir...                          Devamını Oku...

SOSYOTROPİK VE OTONOMİK KİŞİLİK ÖZELLİKLERİNİN ALIŞVERİŞ YÖNELİMİ BOYUTUNDA İRDELENMESİ

SOSYOTROPİK VE OTONOMİK KİŞİLİK ÖZELLİKLERİNİN ALIŞVERİŞ YÖNELİMİ BOYUTUNDA İRDELENMESİ
Tüketicinin satın alma davranışı, pazarlama iletişim araçlarının seçimi, pazar bölümlendirmesi, konumlandırma, hedef pazar seçimi, pazarlama karması oluşturma ve neredeyse pazarlama ile ilgi...
DOI Numarası:
Yazar: Dilaysu ÇINAR
Sayı: 24
Yıl: 2019 Spring

Makale İndir...                          Devamını Oku...

KONKORDATO KOMİSERİNİN GEÇİCİ VE KESİN MÜHLET İÇERİSİNDEKİ GÖREVLERİ

KONKORDATO KOMİSERİNİN GEÇİCİ VE KESİN MÜHLET İÇERİSİNDEKİ GÖREVLERİ
7101 sayılı İcra ve İflas Kanunu ve Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun 15.03.2018 tarih ve 30361 sayılı Resmi Gazetede yayınlanarak yürürlüğe giren konkordato hükümleri ile,...
DOI Numarası:
Yazar: Diğdem GÖÇ, Halil İbrahim ALPASLAN ve Mehmet Ali GÜNEŞ
Sayı: 24
Yıl: 2019 Spring

Makale İndir...                          Devamını Oku...