14. SAYI

ÖRGÜN VE UZAKTAN EĞİTİM LİSANS ÖĞRENCİLERİNİN TEKNOLOJİ KABULÜNE İLİŞKİN TUTUMLARI ÜZERİNE BİR ARAŞTIRMA

ÖRGÜN VE UZAKTAN EĞİTİM LİSANS ÖĞRENCİLERİNİN TEKNOLOJİ KABULÜNE İLİŞKİN TUTUMLARI ÜZERİNE BİR ARAŞTIRMA
20. yüzyılın özellikle son çeyreğinde hızı giderek artan bilgi ve iletişim teknolojilerinde yaşanan gelişmeler yaşamın tüm alanlarını geri döndürülemez bir biçimde etkilemiş, eğitim faaliyet...
DOI Numarası:
Yazar: Yrd.Doç.Dr.A.Fahri Negüs
Sayı: 14
Yıl: 2016 Fall

Makale İndir...                          Devamını Oku...

AÇIK İNOVASYON VE ÖRNEKLERLE AÇIK İNOVASYONUN KULLANIMI

AÇIK İNOVASYON VE ÖRNEKLERLE AÇIK İNOVASYONUN KULLANIMI
Günümüzde artan rekabet, şirketleri yeni yaklaşımlar geliştirmeye ve farklılaşmak için yeni stratejiler kullanmaya yönlendirmektedir. İşletmelerde artan bilgi kaynağı kullanımı ihtiyacı, şir...
DOI Numarası:
Yazar: Arş.Gör. Şirin Gizem KÖSE
Sayı: 14
Yıl: 2016 Fall

Makale İndir...                          Devamını Oku...

EVLİYA ÇELEBİ SEYAHATNÂMESİ’NDE İSTANBUL CAMİİLERİ

EVLİYA ÇELEBİ SEYAHATNÂMESİ’NDE İSTANBUL CAMİİLERİ
Evliya Çelebi, Seyahatnâmesi’nin birinci kitabını İstanbul’a ayırmıştır. Şehrin kuruluş öyküsü ile başlayan seyahatnâme İstanbul’un fethinden itibaren XVII. Yüzyıl Osmanlı İmparatorluğu başk...
DOI Numarası:
Yazar: Yrd.Doç.Dr.Ayşegül Demirbulak
Sayı: 14
Yıl: 2016 Fall

Makale İndir...                          Devamını Oku...

REKLAM METİNLERİNDEKİ METİNLERARASILIK İLİŞKİLERİNİN AXE  DEODORANT REKLAM FİLMLERİ ÖRNEĞİNDE İNCELENMESİ

REKLAM METİNLERİNDEKİ METİNLERARASILIK İLİŞKİLERİNİN AXE DEODORANT REKLAM FİLMLERİ ÖRNEĞİNDE İNCELENMESİ
Mihail Bachtin tarafından temeli atılan “metinlerarasılık” kavramı postmodernist Julia Kristeva tarafından geliştirilmiş, 1960’lı yıllarda postmodern okumaların temel yöntemlerinden biri olm...
DOI Numarası:
Yazar: Öğr.Gör.Sevilay KILINÇARSLAN
Sayı: 14
Yıl: 2016 Fall

Makale İndir...                          Devamını Oku...