13. SAYI

YEŞİL ÜRÜN GRUPLARI ÇERÇEVESİNDE TÜKETİCİ FARKINDALIĞI

YEŞİL ÜRÜN GRUPLARI ÇERÇEVESİNDE TÜKETİCİ FARKINDALIĞI
Artan sanayileşme ile birlikte üretim ve tüketim miktarlarının artması, kaynakların ve çıktıların bilinçsiz bir şekilde kullanılması doğal çevrenin zarar görmesine sebep olmaktadır. İnsanoğl...
DOI Numarası:
Yazar: Araş.Gör.Gözde GÜSAN, Emine AKTAŞ, Özge GÜVENDİK
Sayı: 13
Yıl: 2016 Summer

Makale İndir...                          Devamını Oku...

İKİNCİ EKRAN KURAMI BAĞLAMINDA GELENEKSEL MEDYA-SOSYAL MEDYA YÖNDEŞMESİ: SOSYAL MEDYADA REYTİNG ÖLÇÜMLEME ÜZERİNE BİR ARAŞTIRMA

İKİNCİ EKRAN KURAMI BAĞLAMINDA GELENEKSEL MEDYA-SOSYAL MEDYA YÖNDEŞMESİ: SOSYAL MEDYADA REYTİNG ÖLÇÜMLEME ÜZERİNE BİR ARAŞTIRMA
Sosyal medyanın günlük yaşantımıza dâhil oluş biçimleri birçok alanda dönüşümler yaratmış durumdadır. Geleneksel medyanın radyo-televizyon yayıncılığı, sinema, baskı ve yayımcılık endüstrile...
DOI Numarası:
Yazar: Doç.Dr.Çiğdem AYTEKİN, Araş.Gör.Onur GÜL, Araş.Gör.Ayşe Nur GÖRGEN
Sayı: 13
Yıl: 2016 Summer

Makale İndir...                          Devamını Oku...