İKİNCİ EKRAN KURAMI BAĞLAMINDA GELENEKSEL MEDYA-SOSYAL MEDYA YÖNDEŞMESİ: SOSYAL MEDYADA REYTİNG ÖLÇÜMLEME ÜZERİNE BİR ARAŞTIRMA

DOI Numarası:

Yazar: Doç.Dr.Çiğdem AYTEKİN, Araş.Gör.Onur GÜL, Araş.Gör.Ayşe Nur GÖRGEN

Sayı: 13

Yıl: 2016 Summer

İKİNCİ EKRAN KURAMI BAĞLAMINDA GELENEKSEL MEDYA-SOSYAL MEDYA YÖNDEŞMESİ: SOSYAL MEDYADA REYTİNG ÖLÇÜMLEME ÜZERİNE BİR ARAŞTIRMA

Özet:
Sosyal medyanın günlük yaşantımıza dâhil oluş biçimleri birçok alanda dönüşümler yaratmış durumdadır. Geleneksel medyanın radyo-televizyon yayıncılığı, sinema, baskı ve yayımcılık endüstrileri sosyal medya ile birlikte ortak bir eğilim göstererek yöndeşmiş, böylece yeni iş modelleri ve stratejilerin geliştirilmesine olanak sağlanmıştır. Üçüncü nesil mobil cihazların kullanımının yaygınlaşması ve bant genişliğinin artması sayesinde, geleneksel medyanın standardize olmuş izleyici-dinleyici-okuyucu özneleri sosyal medya ile birlikte “kullanıcı” adıyla üreten bir konuma da geçmiştir. Sosyal ağlar üzerinde aktif olan kullanıcılar, her türlü içeriğe ilişkin geribildirimde bulunabilmekte ve bireysel/kurumsal kullanıcılarla etkileşime girebilmektedir. İlgili olanaklar televizyon yayıncılığına farklı bir boyut kazandırmış durumdadır. Bir programın üretim ve yayın stratejisi oluşturulurken sosyal ağ uygulamaları da göz önünde bulundurulmaktadır. Bu doğrultuda ikinci ekran olarak adlandırılan uygulamaların önem kazandığı söylenebilir. Sosyal medya içeriğinin yönetimi ise ölçümleme ile paralel giden bir süreçtir ve ölçümleme bir karar destek sistemi olarak kullanılmaktadır. Bu çalışmada, geleneksel medya-sosyal medya yöndeşmesinden yola çıkılarak ikinci ekran kuramı bağlamında sosyal medyada reyting ölçümleme konusu ele alınmış ve ‘’Muhteşem Yüzyıl Kösem’’ adlı televizyon dizisi örnek olay yöntemiyle irdelenmiştir. Araştırma Twitter, Instagram, Youtube ortamlarından elde edilen verilerle gerçekleştirilmiş ve buna ilişkin senkron/asenkron ikinci ekran kuramı modeli oluşturularak bulgular tartışılmıştır.

Abstract:
Different ways of social media getting involved in our daily lives has caused transformations on many fields. Radio-television broadcasting, cinema, publishing industries of traditional media converged with social media; creating new work models and allowing development of new work strategies. Increasing band-width and third generation mobile devices becoming more available put the standardized viewer-listener-reader traditional media subject to creator chair with social media. Users whom are active on social networks can give feedback on any content and they are also able to interact with individual/corporate users. Those abilities of users brought up another aspect to television broadcasting. Social media is also taken into account when a new show is being produced and broadcasting strategies are decided. Thus, it can be stated that applications that are called second screen gained importance. Measurement is used as a decree support system and it goes parallel with social media content management. On this paper, rating measurement on social media based on second screen theory with the initial point of convergence of traditional media and social media is discussed. Furthermore, "Muhteşem Yüzyıl Kösem” television series is explicated with sample event method. Research is based on data gathered from Twitter, Instagram and Youtube, and synchronous/asynchronous second screen method model is formed based on these data; related diagnosis are discussed.

Anahtar Kelimeler: Yöndeşme, İkinci Ekran Kuramı, Sosyal Medyada Reyting Ölçümleme.

Keywords: Convergence, Second Screen Theory, Rating Measurement on Social Media.

Makale dosyasını indir Makale dosyasını indir