1. SAYI

İSTANBUL SİLÜETİNİN VAZGEÇİLMEZİ: KIZ KULESİ

İSTANBUL SİLÜETİNİN VAZGEÇİLMEZİ: KIZ KULESİ
...
DOI Numarası:
Yazar: Vildan GÖKSOY ÖZKAN
Sayı: 1
Yıl: 2012 Summer

Makale İndir...                          Devamını Oku...

DESTİNASYON PAZARLAMASINDA PAZARLAMA STRATEJİSİ VE KONUMLANDIRMA ÇALIŞMALARINA KAVRAMSAL YAKLAŞIM

DESTİNASYON PAZARLAMASINDA PAZARLAMA STRATEJİSİ VE KONUMLANDIRMA ÇALIŞMALARINA KAVRAMSAL YAKLAŞIM
Günümüzde destinasyonlar pazarlama açısından önemli bir ürün haline gelmiş bulunmaktadır. Destinasyonların rekabet avantajının, ilgili destinasyonun ekonomik ve sosyal kalkınmasında önemli b...
DOI Numarası:
Yazar: Öğr.Gör.Nevin KARABIYIK, Öğr.Gör.Burcu SÜMER İNCİ
Sayı: 1
Yıl: 2012 Summer

Makale İndir...                          Devamını Oku...

BİZANS DÖNEMİ’NDE AYASOFYA,TARİHÇESİ VE MİMARİ ÖZELLİKLERİ HAKKINDA GENEL BİLGİLER

BİZANS DÖNEMİ’NDE AYASOFYA,TARİHÇESİ VE MİMARİ ÖZELLİKLERİ HAKKINDA GENEL BİLGİLER
Ayasofya Kilisesi 4. Yüzyıldan günümüze dek İstanbul’daki en ilgi çekici yapı olmaya devam etmektedir. Burada kısaca tarihçesi ve mimari özelliklerini vermeye çalıştığımız Ayasofya kilisesi ...
DOI Numarası:
Yazar: Öğr.Gör.Dr.Esra Güzel ERDOĞAN
Sayı: 1
Yıl: 2012 Summer

Makale İndir...                          Devamını Oku...

SOSYAL BİLİMLER ALANINDA ÖĞRENİM GÖREN ÜNİVERSİTE ÖĞRENCİLERİNİN SAYISAL DERSLERE KARŞI OLAN TUTUMLARINI ETKİLEYEN FAKTÖRLERİN YAPISAL EŞİTLİK MODELİYLE İNCELENMESİ

SOSYAL BİLİMLER ALANINDA ÖĞRENİM GÖREN ÜNİVERSİTE ÖĞRENCİLERİNİN SAYISAL DERSLERE KARŞI OLAN TUTUMLARINI ETKİLEYEN FAKTÖRLERİN YAPISAL EŞİTLİK MODELİYLE İNCELENMESİ
Yapısal eşitlik modelleri, çok değişkenli istatistiksel analizlerde, gizil ve gözlenen değişkenler arasındaki ilişkiyi belirlemek için oldukça yaygın olarak kullanılan bir yöntemdir. Yapısal...
DOI Numarası:
Yazar: Doç.Dr.Filiz ÇAKIR ZEYTİNOĞLU
Sayı: 1
Yıl: 2012 Summer

Makale İndir...                          Devamını Oku...