34. SAYI

DÜNYADA VE TÜRKİYE’DE ENGELLİ BİREYLERİN EĞİTİM HAKKI İLE İLGİLİ DÜZENLEMELERİN GELİŞİMİ

DÜNYADA VE TÜRKİYE’DE ENGELLİ BİREYLERİN EĞİTİM HAKKI İLE İLGİLİ DÜZENLEMELERİN GELİŞİMİ
Eğitim hakkı insan haklarının temel dayanağını oluşturmaktadır. Eğitim, engelli bireylerin toplumsal hayata katılımını düzenleyen, toplumsal hayattan dışlanmalarının önlenmesine yönelik yasa...
DOI Numarası:
Yazar: Dr.Feyza Nazan Gündüz
Sayı: 34
Yıl: 2022 Fall

Makale İndir...                          Devamını Oku...

Pazarlama ve Yapay Zeka: Bibliyometrik Analiz

Pazarlama ve Yapay Zeka: Bibliyometrik Analiz
20. yüzyılın ortalarına doğru ortaya çıkan yapay zeka kavramı insan öğreniminin simülasyonuna odaklanan çabaları tanımlamaktadır. Günümüze kadar uzanan süreçte yaşanan teknolojik gelişmeler ...
DOI Numarası:
Yazar: Ece ÖZER ÇİZER
Sayı: 34
Yıl: 2022 Fall

Makale İndir...                          Devamını Oku...