33. SAYI

NAHÇIVAN BÖLGESININ  TUNÇ ÇAĞI YERLEŞIMLERINDE BULUNAN AYAK VE ÇAYDANLIK TIP  KIL KAPLAR

NAHÇIVAN BÖLGESININ TUNÇ ÇAĞI YERLEŞIMLERINDE BULUNAN AYAK VE ÇAYDANLIK TIP KIL KAPLAR
Azerbaycan'ın ayrılmaz bir parçası olan Nahçıvan Özerk Cumhuriyeti, arkeolojik yerleşimler açısından zengindir. Bu bölgede bir grup arkeolojik yerleşim Tunç Çağı'na aittir. Tunç Çağı'nın tüm...
DOI Numarası:
Yazar: Toğrul HALILOV
Sayı: 33
Yıl: 2022 Summer

Makale İndir...                          Devamını Oku...