30. SAYI

SAĞLIK KURUMLARINDA TIBBİ SEKRETERLERİN PERFORMANSLARININ DEĞERLENDİRİLMESİ: BİR KAMU HASTANESİNDE ÖRNEK UYGULAMA

SAĞLIK KURUMLARINDA TIBBİ SEKRETERLERİN PERFORMANSLARININ DEĞERLENDİRİLMESİ: BİR KAMU HASTANESİNDE ÖRNEK UYGULAMA
Sağlık kurumlarında sağlık hizmet sunumuna katkı sağlayan tıbbi sekreterlerin performanslarının değerlendirilmesi kaliteli ve verimli hizmet sunumuna yönelik yapılacak iyileştirme ve gelişti...
DOI Numarası:
Yazar: Dr.İbrahim YÜKSEL
Sayı: 30
Yıl: 2021 Summer

Makale İndir...                          Devamını Oku...