COCA COLA’NIN ULUSLARARASI PAZARLAMA STRATEJİLERİNE YÖNELİK BİR YAZIN TARAMASI

DOI Numarası:

Yazar: Öğr.Gör.Dr.Taşkın DİRSEHAN

Sayı: 10

Yıl: 2015 Summer

COCA COLA’NIN ULUSLARARASI PAZARLAMA STRATEJİLERİNE YÖNELİK BİR YAZIN TARAMASI

Özet:
Uzun bir süredir pazarlama çalışmaları ulusal sınırları aşmış, küresel çapta faaliyet göstermektedir. Ancak, yeni pazarlara giriş, yeni fırsatlar getirmekle birlikte bazı belirsizlikleri de doğurmaktadır. Uluslararası pazarlardaki tüketicilerin kültürleri, tedarikçiler, dağıtım olanakları ve rakipler, bu belirsizliklerin başında gelmektedir. Bu çalışmada, yazında yer alan Coca Cola örnek olayları üzerinde bir tarama yapılmış ve küresel bir firmanın küresel çapta pazarlama stratejilerinde ne gibi kararlar verdiği araştırılmıştır.

Abstract:
From a long period of time, marketing activities crossed the national borders and it has been operated in global wide. However, while entering new markets create new opportunities, they may cause some uncertainties. Consumers’ cultures, suppliers, distribution opportunities and competitors from international markets are the basic uncertainties. In this study, a literature survey on Coca Cola cases is conducted and decisions made by a global company are investigated in global environments.

Anahtar Kelimeler: Uluslararası Pazarlama, Uluslararası Rekabet, Coca Cola

Keywords: International Marketing, International Competition, Coca Cola

Makale dosyasını indir Makale dosyasını indir