Y KUŞAĞININ SOSYAL SORUMLULUK DÜZEYİ: KÂR AMACI GÜTMEYEN KURULUŞLAR (KGK) AÇISINDAN BİR İNCELEME

DOI Numarası:

Yazar: Öğr.Gör.Dr.Taşkın DİRSEHAN

Sayı: 9

Yıl: 2015 Spring

Y KUŞAĞININ SOSYAL SORUMLULUK DÜZEYİ:  KÂR AMACI GÜTMEYEN KURULUŞLAR (KGK) AÇISINDAN BİR İNCELEME

Özet:
Pazarlama, günümüzde işletme odağından çıkmış, toplumun menfaatine hizmet eden bir süreç haline gelmiştir. Sosyal pazarlama isimli bu yeni oluşum, firmanın kazancı noktasından bireyin ve toplumun kazancı noktasına evrilmiştir. Bu aşamada kâr amacı gütmeyen kuruluşlar (KGK) gibi oluşumlar ön plana çıkmış ve sosyal yaraları kendilerine hedef almışlardır. Ancak bu faydalarının sürekli olması, kuruluşların sürdürülebilirliği ile mümkündür. Bu sürdürülebilirlik ise, her alanda adını duyurmaya başlayan Y kuşağının sosyal sorumluluk bilinciyle mümkündür. Bu çalışmanın temel amacı, Y kuşağının sosyal sorumluluk bilincine KGK açısından bakılmasıdır. Bunun için, dokuz KGK proje yöneticisiyle derinlemesine mülakatlar yapılmış; KGK, Y kuşağının ve sürdürülebilirlik ilişkileri irdelenmiştir.

Abstract:
Nowadays, marketing has become a process serving societies' interest rather than a business focus. This new concept, called social marketing has been evolved from business profits to an interest of individuals and societies. At this stage, nonprofit organizations (NPOs) came into prominence and they have targeted social wounds. However, the continuity of these benefits is possible only with the sustainability of these organizations, and the sustainability is related to Generation Y's sense of responsibility. The main purpose of this study is to look at Gen Y's sense of responsibility from a NPO perspective. Thus, in-depth interviews are conducted with nine project managers of NPOs. Then, the relationships between NPOs, Gen Y and sustainability are examined.

Anahtar Kelimeler: Kâr Amacı Gütmeyen Kuruluşlar, Sosyal Sorumluluk, Y Kuşağı

Keywords: Non-Profit Organizations, Social Responsibility, Generation Y

Makale dosyasını indir Makale dosyasını indir