ÜSKÜDAR'IN SİMGESİ HALİNE GELMİŞ BİR TEPE: ÇAMLICA

DOI Numarası:

Yazar: Prof.Dr.Metin TUNCEL, Dr.Nurten ÜNAL

Sayı: 3

Yıl: 2013 Spring

ÜSKÜDAR'IN SİMGESİ HALİNE GELMİŞ BİR TEPE: ÇAMLICA

Özet:
Dünya başkenti İstanbul’un Üsküdar semtinin bir simgesi durumundaki Çamlıca Tepesi’nin sahip olduğu güzellikler, sadece yerli halkın değil, aynı zamanda yabancı turistlerin de ilgisini çekmektedir.Büyük Çamlıca Tepesi (262m.) Üsküdar’ın en yüksek noktasıdır.Geçmiş dönemde padişahların av ve dinlenme yeri olarak kllandığı Çamlıca, önemli bir manzara seyir noktasıdır.Coğrafi açıdan da, adeta bir coğrafya laboratuarı niteliğindedir.

Abstract:
The beauties sheltered by the Çamlıca Hill, which poses a symbol of the Üsküdar neighborhood in the World’s capitol-İstanbul, attracts the interest of not only the locals, but also of foreign tourists. The Big Çamlıca Hill (262m.) is the highest spot of Üsküdar.Çamlıca which was used by the sultans as a hunting and leisure resort in the past, is a significant scenery viewing terrace.Meanwhile geographically, it virtually poses as a geography laboratory.

Anahtar Kelimeler: Üsküdar,Çamlıca, turizm coğrafyası, sembol.

Keywords: Üsküdar, Çamlıca, tourism geography, symbol

Makale dosyasını indir Makale dosyasını indir