STARBUCKS MARKASI VE İNOVASYON UYGULAMALARI

DOI Numarası:

Yazar: Yrd. Doç. Dr. Bilge KARAMEHMET

Sayı: 2

Yıl: 2012 Winter

STARBUCKS MARKASI VE İNOVASYON UYGULAMALARI

Özet:
Bu çalışma, inovasyon kavramının markalar üzerindeki gözle görülür etkilerinin nasıl olacağını örnek olay incelemesi ile ortaya koyacaktır. İnovasyon kavramının; yükselen marka değeri ile her gün büyümeye devam eden Starbucks markası üzerindeki etkileri ve bu etkilerin iş yapış şekillerine nasıl yansıdığı incelenecektir. Çalışma; sonraki araştırmalar kaynak teşkil etmesi açısından önem taşımaktadır.

Abstract:
In this study, the effects of innovation, the concept of It will set out with will be visible on the case study. Innovation is the concept of brand value rising continiues to grow every day with the Starbucks brand. These effects are reflected on the effects and how the forms of doing business will be examined. It will result in a major advancement in the field of the economy in the years ahead.

Anahtar Kelimeler: İnovasyon, Bütünleşik Pazarlama İletişimi, Starbucks, Marka Değeri

Keywords: Innovation, Integrated Marketing Communication, Starbucks, Brand Value

Makale dosyasını indir Makale dosyasını indir