SÜRDÜRÜLEBİLİRLİK, AVRUPA YEŞİL MUTABAKATI, PAZARLAMA VE OTOMOTİV SEKTÖRÜ ÜZERİNE BİR ARAŞTIRMA

DOI Numarası:

Yazar: Doç.Dr.Nevin Karabıyık Yerden

Sayı: 38

Yıl: 2023 Fall

SÜRDÜRÜLEBİLİRLİK, AVRUPA YEŞİL MUTABAKATI, PAZARLAMA VE OTOMOTİV SEKTÖRÜ ÜZERİNE BİR ARAŞTIRMA

Özet:
2020 Pandemisi ile birlikte dünyada çevresel sürdürülebilirliğin öneminin net olarak anlaşıldığı ve belki de tüm sektörlerin yeniden yapılandığı bir döneme girildi. İşletmeler, doğrusal ekonomik büyüme yerine döngüsel ekonomik büyümeyi geçmeye çalışmaktadır. Bu kapsamda arattırmanın amacı, sürdürülebilirlik, Avrupa Yeşil Mutabakatı, pazarlama ve otomotiv sektörüne etkilerinin incelenmesidir. Araştırma nitel araştırma olup, otomotiv sektörü örneği üzerinden incelenmektedir. Araştırma sonucunda başta Avrupa Birliği ülkeleri ve aday ülkeleri olmak üzere Yeşil Mutabakat ’tan etkilenmekte olup, gaz emisyonlarının 2050 yılına kadar düşürülmesinin hedeflendiği görülmektedir. Otomotiv sektörü genelinde ve Türkiye’de elektrikli otomobil pazarının hızlı bir şekilde büyüyeceği, otonom sürüş ve yüksek güvenlik teknolojilerine olan talebin de artacağı sonucuna varılmıştır.

Abstract:
The world has entered a phase where environmental sustainability is widely acknowledged, and maybe all sectors are restructuring, thanks to the pandemic of 2020. Companies are attempting to substitute cyclical economic development for linear economic growth. Examining the effects of sustainability, the European Green Deal, marketing, and the automotive sector is the goal of the research in this context. The qualitative research is analyzed using the automobile sector as an example. The research indicates that the Green Deal, which aims to reduce gas emissions by 2050, has an impact on certain nations, particularly those that are candidates for membership in the European Union. It has been concluded that the electric car market will grow rapidly throughout the automotive industry and in Turkey, and the demand for autonomous driving and high safety technologies will also increase.

Anahtar Kelimeler: Sürdürülebilirlik, yeşil mutabakat, yeşil pazarlama, otomotiv.

Keywords: Sustainability, green deal, green marketing, automotive.

Makale dosyasını indir Makale dosyasını indir