TÜRKİYE’DE KREDİ KARTI VE BANKA KARTLARININ KULLANIMINDA SEKTÖREL GELİŞMELERİN TEMEL BİLEŞENLER YÖNTEMİ İLE ANALİZİ

DOI Numarası:

Yazar: Dr. Öğr. Üyesi Sümeyya ALTUNTAŞ

Sayı: 35

Yıl: 2023 Winter

TÜRKİYE’DE KREDİ KARTI VE BANKA KARTLARININ KULLANIMINDA SEKTÖREL GELİŞMELERİN TEMEL BİLEŞENLER YÖNTEMİ İLE ANALİZİ

Özet:
Kredi Kartı ve Banka Kartları ile yapılan ödemelerin sektörel bileşenlerinin incelenmesi ve sektörler arası ilişkilerin, Banka ve Kredi Kartı alt sektörel kırılımlarının dönemsellik bazında ortaya konması, harcama dinamiklerinin anlaşılması, dönemsel bozulmaların, benzerliklerin ve farkların ortaya çıkarılması ayrıca varsa yapısal sorunların önlenebilmesi açısından önemli veriler sunmaktadır. Bu kapsamda, Temel Bileşen Analizi (PCA) yöntemiyle değişkenlerin özdeğer ve özvektörleri sektör bazında ayrıştırılmış ve korelasyon analizleri ile sektörler arasındaki ilişki yorumlanmıştır. Elde edilen bulgular ışığında, özellikle Bireysel Emeklilik, Kamu/Vergi Ödemeleri, Telekomünikasyon ve Havayolları sektörlerinde Kredi ve Banka Kartı Kullanımının yapısal özelliklerinin diğer sektörlerden ayrıştığı gözlemlenmektedir.

Abstract:
It provides important data in terms of examining the sectoral components of payments made by Credit Cards and Debit Cards, revealing the inter-sectoral relations, Bank and Credit Card sub-sector breakdowns on a periodic basis, understanding the expenditure dynamics, revealing periodic distortions, similarities and differences, and preventing structural problems, if any. In this context, the eigenvalues and eigenvectors of the variables were separated on the basis of sectors using Principal Component Analysis (PCA) method and the relationship between sectors was interpreted with correlation analysis. In the light of the findings, it is observed that the structural features of Credit and Debit Card Usage differ from other sectors, especially in the Private Pension, Public/Tax Payments, Telecommunication and Airlines sectors.

Anahtar Kelimeler: Mobil Bankacılık, Kredi ve Banka Kartı, İnternetten Kartlı Ödeme

Keywords: Mobile Banking, Credit and Debit Card, Online Card Payment

Makale dosyasını indir Makale dosyasını indir