TÜRKİYE’DE MOBİL BANKACILIK AKTİF MÜŞTERİ SAYISI İLE KART HARCAMALARI ARASINDAKİ İLİŞKİNİN ANALİZİ

DOI Numarası:

Yazar: Dr.Öğr.Üyesi Sonat Bayram, Prof.Dr.Gökhan Sönmezler ve Prof.Dr. İsmail Orçun Gündüz

Sayı: 32

Yıl: 2022 Spring

TÜRKİYE’DE MOBİL BANKACILIK AKTİF MÜŞTERİ SAYISI İLE KART HARCAMALARI ARASINDAKİ İLİŞKİNİN ANALİZİ

Özet:
Bankalar mobil kullanımın yaygınlaşması ile müşteri memnuniyetini ve sadakatini arttırmayı ve artan müşteri sadakati ile birlikte mobil kullanımın banka kârları üzerinde olumlu etki bırakacağı değerlendirilmektedir. Bankacılık sektörü yapay zeka ve makine öğrenimi gibi yeni teknolojilerin potansiyelini araştırırken, uygulamaların müşterilere Robo-danışmanlar, sesli ödemeler ve kart kontrolü gibi yeni özelliklerle çıkması beklenmektedir. Ayrıca, mobil bankacılık uygulamalarının daha güvenli, kişisel ve kullanıcı dostu hale geleceği tahmin edilmektedir. Yenilikçi teknoloji ile bu uygulamaların müşterilerine birleşik bir bankacılık deneyimi sunması muhtemeldir. Tüketicilerin finansal hizmetlere dijital kanallardan erişme konusundaki artan isteği, tüm perakende bankacılık pazarını yeniden kavramsallaştıran yeni bankacılık teknolojilerinde bir artışa yol açmıştır. Bu çalışmanın amacı artan dijitalleşme ile birlikte yükselen Mobil Bankacılık Aktif Müşteri Sayısı (Adet) ile Yerli Kartların Yurtiçi Kullanımı İşlem Adedi ve Yerli Kartların Yurtiçi Kullanımı İşlem Tutarı (Milyon TL) arasındaki ilişkinin analiz edilmesidir.

Abstract:
With the extensive use of mobile, banks are anticipated to see an increase in customer satisfaction and loyalty. This will benefit bank revenues by retaining more customers. Customers should expect new applications with features like Robo-advisors, voice payments, and card control as the banking sector investigates the potential of emerging technologies like artificial intelligence and machine learning. Mobile banking applications are also expected to improve in terms of security, privacy, and usability. These applications may provide a seamless banking experience to its users thanks to cutting-edge technology. Consumers' growing desire to obtain financial services through digital channels has increased the development of innovative banking technologies, which are reshaping the whole retail banking industry. The purpose of this study is to examine the relationship between the number of domestic card transactions, the amount of domestic card transactions, and the number of active mobile banking customers, all of which have grown as a result of growing digitization (Million TL).

Anahtar Kelimeler: Mobil Bankacılık, Kredi ve Banka Kartı, İnternetten Kartlı Ödeme

Keywords: Mobile Banking, Credit and Debit Card, Online Card Payment

Makale dosyasını indir Makale dosyasını indir