ELBİRLİĞİ (FAİZSİZ KONUT EDİNDİRME) FİNANS SİSTEMİ VE MUHASEBELEŞTiRİLMESİ

DOI Numarası:

Yazar: Dr.Öğr.Üyesi Ali Gürel ve Öğr.Gör.Şule Erkuş

Sayı: 28

Yıl: 2020 Fall

ELBİRLİĞİ (FAİZSİZ KONUT EDİNDİRME) FİNANS SİSTEMİ VE MUHASEBELEŞTiRİLMESİ

Özet:
Makale, hanımlar arasında düzenlenen günleri (altın vb.) örnek alarak başlayan, elbirliği, tasarrufa dayalı faizsiz finans sistemi gibi isimlerle anılan; konut, araç, vb. gayrimenkul alımı için finans yaratan ticari yapının muhasebe kayıtlarını konu yapmaktadır.

Abstract:
The article describes the days held between the ladies (gold, etc.) starting by taking an example, referred to by names such as an interest-free financial system based on cooperation, savings; housing, vehicles, etc. it is the subject of accounting records of the commercial structure that creates finance for the purchase of real estate.

Anahtar Kelimeler: Konut finansmanı, Elbirliği sistemi, Faizsiz finansman sistemi.

Keywords: Housing finance, Cooperative system, Interest-free Financing System.

Makale dosyasını indir Makale dosyasını indir