TÜRKİYE’DE KDV HASILATI İLE KREDİ KARTI VE BANKA KARTI KULLANIMI ARASINDAKİ İLİŞKİ ÜZERİNE AMPİRİK BİR ANALİZ

DOI Numarası:

Yazar: Doç.Dr.İsmail Orçun Gündüz, Dr.Öğr.Üyesi Umut Akduğan, Prof.Dr.Gökhan Sönmezler ve Prof.Dr.Sadi Uzunoğlu

Sayı: 25

Yıl: 2019 Summer

TÜRKİYE’DE KDV HASILATI İLE KREDİ KARTI VE BANKA KARTI KULLANIMI ARASINDAKİ İLİŞKİ ÜZERİNE AMPİRİK BİR ANALİZ

Özet:
Kayıtdışı ekonomide genellikle nakit para kullanıldığı göz önüne alındığında, satışların eksik beyan edilmesi veya beyan dışı bırakılmasının ve vergi kaybının önlenmesinin yollarından birisi tüketim harcamalarında kartlı ödeme sistemlerinin yaygınlaştırılmasıdır. Bu çalışmada; kredi kartı ve banka kartı kullanımı ile seçilen diğer değişkenlerin KDV tahsilatına olan etkisi, 2012-2018 dönemine ilişkin veriler kullanılarak ARDL Sınır Testi yaklaşımıyla araştırılmıştır. Elde edilen temel bulgular; uzun dönemde, kredi kartı kullanımındaki artışın KDV tahsilatını da arttırdığını, banka kartı nakit çekim tutarındaki artışın ise KDV tahsilatını azalttığını göstermektedir.

Abstract:
When the widespread use of cash in the shadow economy is considered, it is a way of promoting card payment instruments in consumption expenditures in order to prevent not to report or to underreport sales and the tax evasion. In this study, the effect of both credit card and bank card usages as well as other variables on the VAT revenue is examined through the data of the terms of 2012-2018 in Turkey by using the ARDL border test approach. The obtained main findings in the long-term show that the growing use of credit cards increases the VAT revenue while the growing of cash withdrawals via bank cards reduces the VAT revenue.

Anahtar Kelimeler: Kayıtdışı Ekonomi, Vergi Kaybı, KDV, Kredi Kartı, Banka Kartı

Keywords: Shadow Economy, Tax Evasion, VAT, Credit Card, Debit Card

Makale dosyasını indir Makale dosyasını indir