YEŞİL BİNALARIN YARATTIĞI SOSYAL VE ÇEVRESEL KATMA DEĞERİN MUHASEBESİNDE BİR YÖNTEM

DOI Numarası:

Yazar: Afsoun SAEİ AREZOUMAND, Dr.Öğr.Üyesi Hakan ÇELENK

Sayı: 25

Yıl: 2019 Summer

YEŞİL BİNALARIN YARATTIĞI SOSYAL VE ÇEVRESEL  KATMA DEĞERİN MUHASEBESİNDE BİR YÖNTEM

Özet:
Bu çalışmada sürdürebilir çevre dostu yeşil binaların masraflar ve tasarruflarını göz önünde bulundararak, bina sakinleri ve çevresi için doğrudan veya dolaylı faydalarını inceleyip yaratılan katma değerin muhasebesi yapılmıştır. Genişletilmiş Katma Değer Tablosu (GKDT), muhasebe alanındaki yerleşik geleneklerin üzerine, sürdürülebilir bir toplumu besleyen muhasebe uygulamalarında uygulanabilir konuma getirir. Araştırmamızda bir yeşil binanın inşaatı için gerekli olan ek yatırım maliyeti, 25 yıllık bina kullanımında elde edilen tasarruf miktarıyla karşılaştırarak, üretici, tüketici ve çevre için karlı olduğunu ve bu karlılığın standartlarla orantılı olduğunu bulunmuştur. Sürdürebilir yeşil binaların dolaylı ve doğrudan faydalarını incelemek adına, finansal hesaplamalar gerektirmektedir. Geleneksel bir binaya göre %5-%10 arası ilave masraflarla, binalar yeşil standartlarına uygun olacak şekilde yapılabilir ve bu ilave maliyetin karşılığında, binanın kullanım süresince enerji ve su tüketiminde tasarruf sağlanır ve bina sakinlerinin sağlığı ve verimliliğini arttırarak finansal faydalar sağlanabilir.

Abstract:
The Expanded Value Added Statement (EVAS) makes a significant contribution to the field of accounting by highlighting invisible dimensions of value-added calculations and collecting them in a single accounting statement. In this study, the value-added is considering the cost of the construction of sustainable green buildings and the costs, savings, direct or indirect benefits for the residents of the building. Herein, it has been described that the additional investment cost required for the construction of a green building is comparable to the savings amount obtained in 25 years of using the building. It requires financial calculations to investigate the indirect and direct benefits of sustainable green buildings. As a result, with an additional cost of 5% to 10% compared to a traditional building, they can be built by green standards, saving energy, reducing water consumption and increasing the health and efficiency of the occupants.

Anahtar Kelimeler: Yeşil binalar, Çevresel Muhasebe, Genişletilmiş Katma Değer

Keywords: Green Buildings, Environmental Accounting, Expanded Value Added Statement

Makale dosyasını indir Makale dosyasını indir