FAALİYET TABANLI MALİYETLEME SİSTEMİ, BAKIR VE BAKIR ALAŞIMLI BANT İLE PARA PULU ÜRETEN İŞLETMEDE BİR UYGULAMA

DOI Numarası:

Yazar: Elmas ÇAKMAK

Sayı: 25

Yıl: 2019 Summer

FAALİYET TABANLI MALİYETLEME SİSTEMİ, BAKIR VE BAKIR ALAŞIMLI BANT İLE PARA PULU ÜRETEN İŞLETMEDE BİR UYGULAMA

Özet:
İşletmelerde doğru maliyetleme hesaplaması son derece önemlidir. Ülkemizde 1980 yıllardan itibaren teknolojik gelişmelerin ilerlemesi ve işletmelerin rekabetçi ortamda varlıklarını sürdürebilmeleri için üretim şekillerinde farklılaşmaya gitmişlerdir. Geleneksel maliyet muhasebesi sistemi üretim maliyetleri hakkında doğru bilgiler üretemediği için işletme yöneticilerin yanlış kararlar almasına yol açmaktadır. Özellikle İşletmeler bunun sonucunda üretim maliyetlerinin hesaplamalarında ileriye yönelik karar alma, stratejilerini geliştirmesinde gelenekselci yaklaşımın yetersizliğini giderebilmek için daha yenilikçi faaliyet tabanlı maliyetlemeyi uygulamaya başlamışlardır. Faaliyet tabanlı maliyetleme sistemi, geleneksel maliyetleme sistemlerinin yetersiz kaldığı durumlarda bu yetersizlikleri gidermek amacıyla geliştirilmiş yeni bir yaklaşım olup, maliyetlerin mamullere gerçekleştirilen faaliyetlere göre dağıtılmasını sağlamaktadır. Modern bir maliyet sistemi olan Faaliyet Tabanlı Maliyetleme sistemi, zaman içinde kendini geliştirerek işletmenin genel politikalarını belirleyici bir rol oynamıştır. Bu çalışmada geleneksel maliyet sistemi ile faaliyet tabanlı maliyetleme sistemin uygulamaları tanıtılmış ve aralarındaki farklılıkları karşılaştırılmıştır. Bu çalışma haddeleme sektöründe Bakir ve bakir alaşımlı bantile Para Pulu üretimi yapan işletmede yapılmış olup firmada uygulanan geleneksel maliyet sistemi incelendi, Faaliyet Tabanlı Maliyet sistemi inceleme konusuna uygulandı aralarındaki farklılıklar, sistemin yararları ve dezavatajları firmaya sunuldu ve sistemin uygulamasındaki öneriler sunuldu.

Abstract:
Cost accounting has a vital importence for companies. Since 1980’s companies in our country have taken the way of differentiation in modes of production du to technologic improvements and in order to continue their existence in competitive environment. Conventional cost accounting system led the wrong decisions because of its incapability to generate a correct production cost. As a consequence, companies have started to apply in novative activity based costing for strategy development and forward looking resolution process in their cost accounting and to avoid in efficacies of conventional approach. Activity based costing system is a new approach developed toeliminate the inadequacy of conventional costing systems and ensures that the costs distributed on the activities applied on products. As one of the modern costing systems, Activity Based Costing System improved itself and gained a distinctive role in the process of determination buisiness policies. In this study, conventional cost accounting system and activity based cost system are identified and the differences between them have been compared. This study has been prepared in the company called coin stampwith copper and copper alloy tape which is specialized in metal Rolling. Traditional cost system in the company has been observed, activity based costing system has been applied to subject of study and the differences and disadvantages have been presented to company management and proposal of application have been offered.

Anahtar Kelimeler: Faaliyet Tabanlı Maliyetlime, Geleneksel maliyet muhasebesi

Keywords: Activity basedcosting, Conventionalcostaccounting

Makale dosyasını indir Makale dosyasını indir