İSTANBUL FİNANS MERKEZİ OLMAYA NE KADAR YAKIN? NE KADAR UZAK?

DOI Numarası:

Yazar: Prof.Dr.Sabri Burak Arzova

Sayı: 22

Yıl: 2018 Fall

İSTANBUL FİNANS MERKEZİ OLMAYA NE KADAR YAKIN?  NE KADAR UZAK?

Özet:
Küresel anlamda fon talep eden ve fon arz eden tarafları buluşturan uluslararası finans merkezleri, uluslararası finans kurumlarının yoğunlaştığı bölgelerdir. Finansman konusunun ekonomilerin etkinliğinde önem kazanmasıyla birlikte ülkeler, finans merkezleri kurmak için çalışmışlardır. Türkiye de 2009 yılında aldığı kararla İstanbul’u uluslararası finans merkezi olarak konumlandırmak için çalışmalara başlamıştır. Hukuki ve kurumsal düzenlemelerle birlikte ülkede meydana gelen gelişmeler ışığında finans merkezi vizyonu güncellenmiştir. Uluslararası finans merkezlerinin rekabet güçleri, gerçekleştirilen çalışmalarla ortaya konmaktadır. Bu çalışmalarda bir finans merkezinin sahip olması gereken faktörler ortaya konmuştur. Bu çalışma İstanbul’un uluslararası finans merkezi vizyonuna ne ölçüde yakın olduğunun ortaya konması sürecini içermektedir. İstanbul’un uluslararası bir finans merkezi olmak için sahip olduğu avantajlar ortaya konduktan sonra, uluslararası finans merkezi vizyonu, bahsedilen faktörler ışığında değerlendirilecek ve uluslararası kurumların İstanbul’a ilişkin gerçekleştirdiği araştırmalar da kullanılarak, İstanbul’un uluslararası finans merkezi yolculuğunda kat ettiği mesafe ortaya konacaktır.

Abstract:
Istanbul is the natural financial center of Turkey. And Turkey, advancing towards EU membership, with its regional location, has a significant economic size for the East, Central Asia, North Africa and Eastern Europe Regions. Istanbul has a great potential as an important center for the collection of financial resources and directing them to these regions. In this study, we analyse if Turkey can be a financial center in the near future.

Anahtar Kelimeler: Finansal Merkez, İstanbul Finans Merkezi, Finans Merkezi

Keywords: Financial Center, Istanbul Financial Center, Center of Finance

Makale dosyasını indir Makale dosyasını indir