INSTAGRAM HAYATLARI: INSTAGRAM FOTOĞRAFLARI ÜZERİNE BİR İÇERİK ANALİZİ

DOI Numarası:

Yazar: Doç.Dr.Tolga KARA

Sayı: 19

Yıl: 2018 Winter

INSTAGRAM HAYATLARI:  INSTAGRAM FOTOĞRAFLARI ÜZERİNE BİR İÇERİK ANALİZİ

Özet:
Yeni iletişim teknolojilerinin gelişmesi ile bu uygulamaların kapsamı değişmiş, geleneksel yöntemlerin yanında özellikle sosyal medya araçlarının kullanımı artış göstermiştir. Instagram son zamanlarda kullanıcıların fotoğraf çektikleri, çeşitli filtrelerle onları biçimlendirdikleri ve paylaştıkları yeni bir iletişim biçimi olarak karşımıza çıkmaktadır. Kullanıma sunulduğu Ekim 2010 tarihinden bu yana kullanıcılar tarafından oldukça ilgi gören platform, aynı zamanda birçok bilimsel araştırmaya da konu olmaktadır. Bu araştırmaların büyük çoğunluğu kullanıcı psikolojisi ile paylaşım sıklığı ve nedenleri üzerine odaklanmaktadır. Bu çalışmada Instagram paylaşımları üzerine bir içerik analizi yapılarak instagram’daki kullanıcı tipleri ve fotoğraf kategorileri üzerine odaklanılmıştır.

Abstract:
With the development of new communication technologies, the scope of these applications has changed and the use of social media tools has increased in addition to traditional methods. Instagram is a relatively new form of communication where users can easily share their updates by taking photos and tweaking them using filters. The platform, which has been highly appreciated by users since October 2010, is also subject to many scientific researches at the same time. The vast majority of these researches focus on the frequency and causes of sharing with user psychology. In this study, content analysis on Instagram shares have been focused on user types and photo categories on Instagram.

Anahtar Kelimeler: sosyal medya, instagram, içerik analizi

Keywords: social media, instagram, content analysis

Makale dosyasını indir Makale dosyasını indir