ALIŞVERİŞ DENEYİMİNE YENİ BİR YAKLAŞIM OLARAK SOSYAL AĞLAR VE KULLANIM NİYETİ ÜZERİNE BİR ARAŞTIRMA

DOI Numarası:

Yazar: Yrd.Doç.Dr.A.Fahri Negüs

Sayı: 19

Yıl: 2018 Winter

ALIŞVERİŞ DENEYİMİNE YENİ BİR YAKLAŞIM OLARAK SOSYAL AĞLAR VE KULLANIM NİYETİ ÜZERİNE BİR ARAŞTIRMA

Özet:
İçinde bulunduğumuz yıllar iletişim ve teknoloji kavramlarının giderek iç içe girdiği ve günlük yaşam pratiklerimizi değişitirdiği bir dönemi işaret eder. Bu doğrultuda yalnızca Facebook'un bile 2 milyarın üzerinde kullanıcıya sahip olması, online sosyal ağların sahip olduğu büyük potansiyeli gözler önüne sermektedir. Günümüzde online alışveriş niyeti üzerine yapılan çalışmalarda teknoloji kabulünün önemli iki değişkeni kullanım kolaylığı ve kullanışlılık belirleyici faktör olarak ön plana çıkmaktadır. Web 2.0 devrimi ile birlikte daha kolay ve etkileşimli hale gelen kullanıcı deneyiminin, sosyal ağlar üzerinden alışveriş konusunda da benzer avantajları beraberinde getireceği değerlendirilmektedir. Bu kapsamda kullanıcıların sosyal ağlar üzerinden gerçekleştirilecek alışverişe ilişkin niyetleri üzerine bir çalışma gerçekleştirilmiş ve sosyal ağlar üzerinden alışveriş niyetine yönelik tutumlar ölçülmeye çalışılmıştır.

Abstract:
The years that we are in point out an era that communication and technology terms interwine and change our daily life practices. Accourdingly, having Facebook more than 2 billion users alone shows the great potential of social networks. Nowadays, the two significant variable of technology acceptance, usefullness and ease of use, stand out as deterninanr factors in studies on online shopping intention. It’s evaluated that the user experience which has become easier and more interactive through web 2.0 revolution, will bring with the same advantages for shopping through online social networks. In this context, a study about the user intentions over shopping through online social networks were conducted and tried to measure the attitudes against the intentions for shopping through online social networks.

Anahtar Kelimeler: Sosyal Ağlar, Kullanım Niyeti

Keywords: Social Networks, Intention to Use

Makale dosyasını indir Makale dosyasını indir