ÖNLİSANS ÖĞRENCİLERİNİN DEMOGRAFİK ÖZELLİKLERİNİN İNTERNET VE SOSYAL AĞLARI KULLANMA BECERİLERİ ÜZERİNDEKİ ETKİSİ

DOI Numarası:

Yazar: Zühal POLAT, Necla TEKTAŞ, Mehmet TEKTAŞ, Nuray ÖZ CEVİZ, Ali SARIKAŞ ve Ayşe YAYLA

Sayı: 16

Yıl: 2017 Spring

ÖNLİSANS ÖĞRENCİLERİNİN DEMOGRAFİK ÖZELLİKLERİNİN İNTERNET VE SOSYAL AĞLARI KULLANMA BECERİLERİ  ÜZERİNDEKİ ETKİSİ

Özet:
Bireyler, akıllı telefonlarında yer alan uygulamalar arasında muhakkak sosyal ağları kullanmakta ve neredeyse her bireyin bir kaç sosyal ağda hesabı bulunmaktadır. Özellikle üniversite gençliğinin, sosyal ağları bir haberleşme biçimi, bilgilenme platformu, her türlü paylaşım (video, fotoğraf, yer, vb.) amacı ile kullandığı görülmektedir. Bu çalışma, 2016 yılında Marmara Üniversitesi Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulu’nda öğrenim gören öğrencilerin internet ve sosyal ağları kullanma becerilerini araştırmak üzere yapılmıştır. Katılımcıların yaş, cinsiyet ve eğitim durumu gibi demografik özellikleri, internet ve sosyal ağları kullanma durumları ile bilgiler öğrencilerden anket aracılığı ile toplanmıştır. Elde edilen verilerin istatistik analizleri R paket programı ile yapılarak yorumlanmıştır. Araştırmanın bulgularına göre, erkek öğrenciler internete kadın öğrencilerden daha fazla zaman ayırırken, sosyal ağlarda durum tam tersidir. Aynı zamanda kadın öğrencilerin internete akıllı telefonlar üzerinden daha çok bağlandığı da tespit edilmiş olup sosyal ağları da erkek öğrencilerden daha uzun zamandır kullandıkları görülmüştür.

Abstract:
Individuals definitely use social networks among applications on their smartphones, and almost every individual has an account in several social networks. In particular, university youth seem to use social networks with a communication format, information platform, all kinds of sharing (video, photo, place, etc.). This study was conducted to investigate the students' ability to use internet and social networks in Marmara University Vocational School of Technical Sciences in 2016. Demographic characteristics such as age, gender and educational status of participants, use of internet and social networks, and information were collected from students through questionnaire. Statistical analyzes of the obtained data were interpreted by R package program. According to the findings of the research, while male students spend more time than female students on the internet, the situation is the opposite in social networks. At the same time, it has been found that female students are more connected to the internet via smartphones, and social networks have been used for a longer time than male students.

Anahtar Kelimeler: Ön Lisans Öğrencileri, Sosyal Ağlar, Demografi, İnternet.

Keywords: Vocational School Students, Social Networks, Demography, Internet.

Makale dosyasını indir Makale dosyasını indir