ANNE- ÇOCUK İLİŞKİSİNİN KALİTESİNDE ANNELERİN RUH SAĞLIĞININ VE PSİKOLOJİK İYİ OLMA HALİNİN ÖNEMİ: “PİLOT ÇALIŞMA: KÜÇÜK GRUP ÇALIŞMASI”

DOI Numarası:

Yazar: Dr. Meral AĞIR

Sayı: 17

Yıl: 2017 Summer

ANNE- ÇOCUK İLİŞKİSİNİN KALİTESİNDE ANNELERİN RUH SAĞLIĞININ VE PSİKOLOJİK İYİ OLMA HALİNİN ÖNEMİ: “PİLOT ÇALIŞMA: KÜÇÜK GRUP ÇALIŞMASI”

Özet:
Çocukların gelişiminin desteklemeye yönelik olarak çok yönlü çalışmalar yürütülmektedir. Bu çalışmaların bir kısmı Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı, Milli Eğitim Bakanlığı, Sağlık Bakanlığı vasıtasıyla yürütülürken bir kısmı da üniversiteler ve sivil toplum örgütleri tarafından yürütülmektedir. Genel olarak, çalışmalar “Anne ve Baba Eğitimleri” başlığı altında verilen eğitimler şeklindedir. Bu eğitimler, çocukların gelişim özellikleri, gelişim dönemlerindeki ihtiyaçları ve yaşayabilecekleri sorunlarda “Anne ve Baba”nın bilgi eksikliğinin giderilmesi, çocuk eğitiminin önemine ve nasıl olması gerektiğine ilişkin farkındalık kazandırma şeklindedir. Bu eğitimler sırasında gelişim dönemleri ile ilgili dinamiklerin yanı sıra her bir gelişim döneminde çocukla nasıl iletişim kurulabileceğine ve sorunlarının nasıl çözülebileceğine ilişkin yeterliliklerin kazandırılması amaçlanmaktadır. Bu çalışma ise çocuğun sağlıklı gelişiminde anne ve babanın çocuk gelişimine ve yaşayabileceği sorunlara ilişkin farkındalık yaratmak ve bilgi düzeylerinin belirli bir dereceye kadar yardımcı olabileceği düşüncesini temel alarak, anne ve babanın sağlığının, psikolojik iyi halinin, çocuğun gelişimindeki etkisi dikkate alarak yapılmıştır. Proje çalışmasındaki pilot uygulamada, sosyoekonomik ve eğitim düzeyi açısından alt grupta yer alan annelerle, 2 şer saatlik 5 oturumluk grup çalışması yapılmıştır. Bu çalışmada, geliştirilmekte olan projenin, pilot uygulama sürecine ilişkin veriler paylaşılarak, aynı amaçla çalışan alan uzmanlarına farklı bir bakış açısı getirebileceği umulmaktadır.

Abstract:
Multidirectional studies are being conducted to support the development of children. Some of these activities are carried out by the Ministry of Family and Social Policy, the Ministry of National Education and the Ministry of Health, while some are carried out by universities and non-governmental organizations. In general, the workshops are in the form of trainings given under the heading "Mother and Father Trainings". These trainings are aimed at raising the awareness of the importance of children's education and how it should be, in terms of the developmental characteristics of children, the needs during their developmental periods and the problems they may experience in order to eliminate the lack of knowledge of "Mother and Father". During these trainings, it is aimed to acquire competences about how to communicate with children and how to solve their problems during each developmental period as well as the dynamics related to developmental periods.This study is based on the consideration of the health of the mother and father, the psychological well-being, and the influence of the child's development, on the basis of the awareness of the parents and their child's development in the healthy development of the child and the belief that their level of knowledge can help them to a certain extent. In terms of pilot project implementation was carried out with mothers who low socioeconomic and educational level, the study consisting of five sessions which each one took two hours.In this study, it is hoped that the project being developed can share the data on the pilot implementation process and bring a different perspective to field experts working for the same purpose.

Anahtar Kelimeler: Anne sağlığı, psikolojik iyi olma hali, cinsel kimlik, cinsiyet rolleri, benlik saygısı, anne çocuk ilişkisi

Keywords: Woman health, psychological well-being; gender identification, gender role, self respect, relationship between mother and children

Makale dosyasını indir Makale dosyasını indir