EVLİYA ÇELEBİ SEYAHATNÂMESİ’NDE İSTANBUL CAMİİLERİ

DOI Numarası:

Yazar: Yrd.Doç.Dr.Ayşegül Demirbulak

Sayı: 14

Yıl: 2016 Fall

EVLİYA ÇELEBİ SEYAHATNÂMESİ’NDE İSTANBUL CAMİİLERİ

Özet:
Evliya Çelebi, Seyahatnâmesi’nin birinci kitabını İstanbul’a ayırmıştır. Şehrin kuruluş öyküsü ile başlayan seyahatnâme İstanbul’un fethinden itibaren XVII. Yüzyıl Osmanlı İmparatorluğu başkentinin yapıları, sosyal hayat, söylenceleri, kurumları, olayları ve –padişahlardan sanatçılara, esnafa, mahalle sakinine kadar - insanları anlatır. Makale konusu eserde yer alan İstanbul Camiileridir.

Abstract:
Evliya Çelebi dedicated his Seyahatnâme's first book to Istanbul. Seyahatnâme, beginning with the establishment story of the city, tells us about the public life, myths, institutions, incidents and – from Padisahs to artists, tradesmen to neighbor residents- the people, as well as the artefacts of the Ottoman Empire capital from the conquest of Istanbul to his day in XVII. Century.

Anahtar Kelimeler: Evliya Çelebi Seyahatnâme, İstanbul Camiileri

Keywords: Evliya Çelebi Seyahatnâme, Istanbul Mosques

Makale dosyasını indir Makale dosyasını indir