DUYGUSAL TATMİN ARACI OLARAK SOSYAL MEDYA KULLANIMI ÜZERİNE BİR ALAN ARAŞTIRMASI

DOI Numarası:

Yazar: Doç.Dr.Nazan ALİOĞLU

Sayı: 11

Yıl: 2015 Winter

DUYGUSAL TATMİN ARACI OLARAK SOSYAL MEDYA KULLANIMI ÜZERİNE BİR ALAN ARAŞTIRMASI

Özet:
Sosyal ağlar, genç kullanıcıları dünya genelinde kendine çekmiş durumdadır. Özellikle son on yılda yeni iletişim teknolojilerinin hızla büyümesi, bu araçların genç kullanıcılar arasında hızla yaygınlaşması, sosyal yaşama olan etkilerinin yüksek düzeydeki artışı, araştırmacıların ilgisinin de bu alana yönelmesine sebep olmuştur. Akademisyenler, sosyal ağların toplumsal ve psikolojik etkilerini çözümlemeyi, eleştirmeyi hedefleyen araştırmalar yapmaktadırlar. Bu araştırmada, Beykent Üniversitesi, İletişim fakültesi, Halkla İlişkiler ve Reklamcılık Bölümü, Televizyon Haberciliği ve Programcılığı Bölümü ile Yeni Medya Bölümü 1. sınıf öğrencilerinin sosyal medyayı duygusal tatmin aracı olarak kullanma davranışlarını incelemek amacıyla “kullanımlar ve doyumlar yaklaşımı” temel alınmıştır. Çalışmada, İletişim Fakültesi’nde okuyan öğrencilerin sosyal medyayı kullanma sıklıklarını ve sosyal medya mecralarını kullanarak elde ettikleri duygusal tatmini belirlemeye yönelik bir alan araştırması yapılmıştır.

Abstract:
Social networks have especially attracted the younger generation worldwide, particularly during the last decade. The rapid growths of new communication technologies, the instantaneous spread of these devices among younger users, expand and the impact of social media in our life directs the researchers in this field. Consequently, social sciences seek to understand the nature of 'Social Networks' and therefore researchers and academics conduct an investigation that aims to critically analyze social and psychological effects of social network. In this research, uses and gratifications approach is employed to analyze the usage of social media by the first year students of the Beykent University, Faculty of Communication, Department of Public Relations & Advertising, and New Media, as means of emotional satisfaction. In this research, a field study is conducted to determine the frequency of the usage of social media and the emotional satisfaction achieved through using social media channels.

Anahtar Kelimeler: Sosyal medya, duygusal tatmin, kullanımlar ve doyumlar

Keywords: Social media, emotional satisfaction, uses and gratification

Makale dosyasını indir Makale dosyasını indir