Editorial Board

Assist.Prof.Dr.Başak DEĞERLİ

Prof.Dr.Mert UYDACI

Assoc.Prof.Dr.Nevin KARABIYIK YERDEN

Assist.Prof.Dr.Alper DEĞERLİ

Assist.Prof.Dr.Neslihan ÇELİK