37. SAYI

VİKTORYEN DÖNEM’DE KADIN: PİYANO (1993)

VİKTORYEN DÖNEM’DE KADIN: PİYANO (1993)
Viktorya Dönemi (1837-1901), sinemada pek çok filmde işlenmiş, tarihi dönem filmlerinin görkemli yapısında önemli bir uğrak oluşturmuştur. Dönem filmleri, tarihi olayları ve dönemin özellikl...
DOI Numarası:
Yazar: Aygün Şen ve M. Elif Demoğlu
Sayı: 37
Yıl: 2023 Summer

Makale İndir...                          Devamını Oku...

BİLİŞİM SEKTÖRÜNDEKİ ŞİRKETLERİNİN MALİ PERFORMANSLARININ ANALİZİ

BİLİŞİM SEKTÖRÜNDEKİ ŞİRKETLERİNİN MALİ PERFORMANSLARININ ANALİZİ
Bilişim sektöründeki gelişmeler hayatın her alanına uzanan yeni gelişmeleri beraberinde getirmiş olup üretim, eğitim, siyaset gibi alanlarda önemli ve hızlı değişikliklerin yaşanmasına yol a...
DOI Numarası:
Yazar: Nuray ERGÜL ve Göktürk Nuri KONDAK
Sayı: 37
Yıl: 2023 Summer

Makale İndir...                          Devamını Oku...