15. SAYI

WEB TABANLI PAZARLAMA YAPAN SEYAHAT ACENTALARININ PAZARLAMA FAALİYETLERİNİN ETİK AÇIDAN DEĞERLENDİRİLMESİ

WEB TABANLI PAZARLAMA YAPAN SEYAHAT ACENTALARININ PAZARLAMA FAALİYETLERİNİN ETİK AÇIDAN DEĞERLENDİRİLMESİ
Bu araştırmanın amacı, web tabanlı pazarlama yapan seyahat acentalarının etik davranışlarının seyahat tüketicileri açısından, pazarlama karması unsurlarına göre incelemektir. Web tabanlı paz...
DOI Numarası:
Yazar: Tuba ŞAHİN ÖREN
Sayı: 15
Yıl: 2017 Winter

Makale İndir...                          Devamını Oku...

ORTAOKUL ÖĞRENCİLERİNDE SOSYAL YETKİNLİK BEKLENTİSİ VE MANTIKDIŞI İNANÇLARIN YALNIZLIĞA ETKİSİ

ORTAOKUL ÖĞRENCİLERİNDE SOSYAL YETKİNLİK BEKLENTİSİ VE MANTIKDIŞI İNANÇLARIN YALNIZLIĞA ETKİSİ
Bu araştırmada ortaokul öğrencilerinde sosyal yetkinlik beklentisi ve mantıkdışı inançların yalnızlığa etki edip etmediği incelenmiştir. Araştırma Gaziantep'te öğrenim gören toplam 445 ortao...
DOI Numarası:
Yazar: Uzm. Psk. Dan. Muhammed Yıldız
Sayı: 15
Yıl: 2017 Winter

Makale İndir...                          Devamını Oku...

ALGILANAN KALİTEYE İLİŞKİN LİTERATÜR TARAMASI ve ALGILANAN KALİTENİN ARTIRILMASINA YÖNELİK ÖNERİLER

ALGILANAN KALİTEYE İLİŞKİN LİTERATÜR TARAMASI ve ALGILANAN KALİTENİN ARTIRILMASINA YÖNELİK ÖNERİLER
Günümüzde marka değeri yüksek olan işletmelerin başarılarının temellerinden biri, markaya ait ürün ya da hizmetlerin tüketiciler tarafından kaliteli olarak algılanmasıdır. Tüketicilerin kali...
DOI Numarası:
Yazar: Yrd.Doç.Dr.Ebru BİLGEN KOCATÜRK
Sayı: 15
Yıl: 2017 Winter

Makale İndir...                          Devamını Oku...