DİYARBAKIR’DAKİ BAZI OSMANLI DÖNEMİ ÇİNİLERİ ÜZERİNE BİR DEĞERLENDİRME

DOI Numarası:

Yazar: Araş.Gör.Cemal ÇIĞ

Sayı: 8

Yıl: 2014 Fall

DİYARBAKIR’DAKİ BAZI OSMANLI DÖNEMİ ÇİNİLERİ ÜZERİNE BİR DEĞERLENDİRME

Özet:
Osmanlı döneminde çini üretim merkezlerinden biri olarak bilinen Diyarbakır’da, çini süsleme daha çok camilerde karşımıza çıkmaktadır. Hüsrev Paşa Camii, İskender Paşa Camii, Ali Paşa Camii, Behram Paşa Camii, Melek Ahmet Paşa Camii ve Akkoyunlu eseri olan Nebi Camii, söz konusu dönem çinileriyle süslenmiş örneklerdir. Osmanlı çinilerinin mezar anıtlarındaki tek örneği ise Sahabeler Türbesi’nde yer almaktadır. Bu makalede, yapıların genellikle iç mekânında yer alan sıraltı tekniğindeki çiniler renk, motif ve kompozisyon açısından incelenecek ve şehirde yerel üretimin yanında İznik üretimi çinilerin kullanıldığına ilişkin veriler doğrultusunda bir değerlendirme yapılacaktır.

Abstract:
Decorative tiles are encountered mostly in mosques in Diyarbakır, which is known as one of the tile production centres of Ottoman period. Hüsrev Pasha Mosque, Iskender Pasha Mosque, Ali Pasha Mosque, Behram Pasha Mosque, Melek Ahmet Pasha Mosque and the work of Akkoyunlu, Nebi Mosque are the examples decorated with the tiles of period in question. The only Ottoman tile example of funerary monuments is located in the Mausoleum of the Companions (Sahabeler Mausoleum). In this article, the tiles mostly in the interior side of the buildings, under-glaze technique, will be examined in terms of colour, pattern and composition and an assessment will be made in accordance with the data that shows the tiles produced in İznik also used in the city as well as the locally produced tiles.

Anahtar Kelimeler: Diyarbakır, Osmanlı, Çini, Cami, Türbe

Keywords: Diyarbakır, Ottoman, Tile, Mosque, Tomb

Makale dosyasını indir Makale dosyasını indir