ARKAS KOLEKSİYONU’NDA POST-EMPRESYONİZM SERGİSİ’NDE ANDRÉ LHOTE VE d GRUBU

DOI Numarası:

Yazar: Dr.Öğr.Üyesi Ayşegül DEMİRBULAK

Sayı: 21

Yıl: 2018 Summer

ARKAS KOLEKSİYONU’NDA POST-EMPRESYONİZM SERGİSİ’NDE ANDRÉ LHOTE VE d GRUBU

Özet:
Çalışma, Arkas Koleksiyonu’nda Post-Empresyonizm sergisinde yer alan André Lhote isminden hareketle ortaya çıkmıştır. André Lhote’nin öğrencileri Türkiye’de d Grubu’nu kurmuşlardır. Sanat anlayışları, eğitimci kimlikleri, çok sayıdaki sanat eserleri ve sanat yazınındaki yoğun üretimleri nedeniyle Türk Resim Sanatı’nda önemli bir yer tutmuşlardır. Makalede André Lhote’nin sanat anlayışı ve kuramcı kişiliği tanıtılmıştır. d Grubu hareketi de 1930 yılından 1960’lara kadar varan sanat üretimi, amacı ve Türk Resim Sanatı’ndaki ueri ve önemi bağlamında çalışılmıştır.

Abstract:
This study has been developed out of André Lhote who appeared at the Post-Impressionism Exhibition in Arkas Collection. André Lhote’s students formed the Group d in Turkey. By virtue of their sense of art, educator identity, large number of works of art, and intensive production in art literature, they have an important place in Turkish painting art. In the article, André Lhote’ s sense of art and his doctrinaire personality have been introduced. Also, the d Group movement has been studied with in the context of its art production from 1930 to 1960, its aim, and its place and significance in Turksih painting art.

Anahtar Kelimeler: André Lhote, d Grubu, Türk Resim Sanatı

Keywords: André Lhote, d Group, Turkish Painting Art.

Makale dosyasını indir Makale dosyasını indir