NAHÇIVAN ŞEHRİNDE ÇOCUK OYUNLARI VE OYUNСAKLARI

DOI Numarası:

Yazar: Doç.Dr.Asef ORUCOV

Sayı: 21

Yıl: 2018 Summer

NAHÇIVAN ŞEHRİNDE ÇOCUK OYUNLARI VE OYUNСAKLARI

Özet:
Nahcivan şehrinde yaptığımız araştırmalar sonucu elde ettiğimiz bilgilere dayanarak son yıllara kadar taş, ağaç, kemik, top, kemer, mendil vs. gibi eşyalar çocuk oyunlarında kullanılan malzemeler olmuşlardır. Bu oyunlar içerisinde taş oyunları önemli yer tutarken, asıl malzeme taş olmuştur. Nahcivan’dan elde edinilen bilgilere göre taşla ilgili oyunlar – beş taş, yedi taş, holuk, moza, dom-dom (rakada), allemekaya, taşaçıktı vs. gibi oyunlardır. Bahsedilen bu oyunlardan bazılarını grup, bazılarını ise çift halinde kız ve erkek çocuklar birlikte oynarlar. Araştırmalardan anlaşılmıştır ki, bu oyunlar çocukların fiziksel ve zihinsel gelişiminde önemli rol oynamışlardır. Yaşamımızdaki birçok şey gibi bazı oyunların da kesin bir başlangıç tarihi ve yeri yoktur. Oyunların bu günkü biçimine gelmesi için uzun yıllar geçmiş ve ilk ortaya çıkış biçimine birçok özellikler eklenmiştir. Onu da belirtelim ki, Nahçıvanda oyunun kökeni, oldukça eskilere gider. Bu çalışmada amaç aynı zamanda çocuk oyunlarının turizme olan katkısını belirlemektir.

Abstract:
According to the information obtained as a result of our research until recent years in Nakhchivan city stone, wood, bone, ball, belts, towels, etc. such goods have been the material used in children's play. Important part of this game while holding the stone games, stone was the main material in stone game. According to the information obtained from Nakhchivan stones related games- such as five stones, seven stones, holuk, moza, dom-dom (rakada), allemekaya, taşaçıktı. Some of those games mentioned groups, some boys and girls play together in the double. It is understood from the research that these games have played an important role in physical and mental development of children.Like many things in our lives, some games have no definitive starting date and place. It has been many years since the games have come to this day's and many features have been added to the first appearance of the games. **In Turkish communities, the origin of the games was really old.At the same time, the purpose of this study is to determine the contribution of children games.

Anahtar Kelimeler: Oyuncak, çocuk, eğitim, oyun, geleneksel, Nahçıvan.

Keywords: Stone, children, education, game, traditional, Nakhchivan.

Makale dosyasını indir Makale dosyasını indir