TANGO GECELERİ İÇİN TÜKETİCİ DEĞERİ BOYUTLARININ BİR ARAŞTIRMASI

DOI Numarası:

Yazar: Doç.Dr.Rıdvan KOZAK

Sayı: 19

Yıl: 2018 Winter

TANGO GECELERİ İÇİN TÜKETİCİ DEĞERİ BOYUTLARININ BİR ARAŞTIRMASI

Özet:
Yaratıcılık turizmin gelişimi için artan bir şekilde önemli hale gelmiştir. Tango turizm bağlamında ticarileşmiş bir yaratıcı turizm ürünüdür. Pek çok destinasyon Tango dansçılarının beklentilerine uygun olarak Milongalar (Tango Geceleri) organize ederek bir çekim merkezi olmak için çabalamaktadır. Bu çalışma Milongalardaki tüketici değeri yaratan boyutlara odaklanır. Çalışmada, dansçılara, kurslara, uygun altyapıya ve organizasyon yeteneğine sahip Eskişehir'deki dansçıların değer algılarına yönelik bir anket gerçekleştirilmiştir. Bu çerçevede, “İnsan”, Hizmet” ve “Altyapı” boyutlarını tartıştık ve yanıt verenlerin tercihleri arasındaki farklılıkları araştırdık. Böylece hem organizasyonel başarıya bir rehber, hemde diğer destinasyonlara bir model olmayı amaçladık.

Abstract:
Creativity has become increasingly important for the development of tourism. Tango is a creative tourism product commercialized for tourism traffic. Many destinations try to be the center of attraction by organizing milongas (Tango Nights) suitable for expectation of tango dancers. This paper focus on the dimensions of creating customer value in Milongas. It conducts a questionnaire to survey the value perceptions of milongueros in Eskişehir having organization ability, proper infrastructure, good courses and milongueros (Tango Dancers). In this frame, we discuss “People”, “Services” and “Infrastructure” dimensions, and investigate the differentness between preferences of the respondents. Thereby, we aim to become both a guide to organizational success and a model for other destinations.

Anahtar Kelimeler: Yaratıcı Turizm, Destinasyon, Tango, Türkiye, Eskişehir

Keywords: Creative Tourism, Destination, Tango, Turkey, Eskişehir

Makale dosyasını indir Makale dosyasını indir